Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wydział/Jednostka prowadząca

  • Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Do uzyskania zaświadczenia konieczne jest:

  • a) wypełnienie wniosku;
  • b) przedłożenie dowodu osobistego lub paszportu;
  • c)  przedłożenie dokumentu potwierdzającego stan cywilny przyszłego małżonka, jeżeli przyszły małżonek jest cudzoziemcem

Przy składaniu dokumentów w sprawie wydania zaświadczenia osoba zainteresowana podpisuje sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.

Opłaty

  • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 38 zł.
  • Opłatę, należy uiszczać na rachunek Urzędu Miejskiego w Moryniu nr 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007.
  • Opłatę można również uiścić u inkasentów w Urzędzie Miejskim w Moryniu, pok. nr 4.
  • Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu podania.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego. Wydanie zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku. Zaświadczenie jest ważne przez okres  6 miesięcy od dnia wystawienia.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1741 ze  zmianami).- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., Poz. 1628 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec niemający żadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Inne informacje

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 25-05-2016 08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bogusława Klęczar 25-05-2016
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2016 08:19