Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 55/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę.

ZARZĄDZENIE NR 55/2016
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 6 czerwca 2016 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed. tekst. z 2016 r. poz. 446), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2015r., poz. 1774 ze zm.  )  zarządzam co następuje:

    §1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, dla Orange Polska Spółka Akcyjna,  Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa działkę  zabudowaną nr 188/16 o pow. 600m2, położoną  w obrębie Stare Objezierze, dla której prowadzona jest KW Nr 39651 34/97.

Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę na okres  5-ciu lat tj. od 01.07.2016 r. do 30.06.2021 r., przeznaczonej pod stację bazową telefonii komórkowej, wybudowaną przez Orange Polska Spółka Akcyjna, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

  • miesięczny czynsz - 1885,42 zł plus obowiązujący podatek Vat (aktualnie 23%), płatny w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.     
  • Aktualizacja czynszu  raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.
  • Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

    §2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach  internetowych Urzędu.

    §3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    §4. Termin wywieszenia wykazu: od 06 czerwca 2016 r. do 27 czerwca 2016 r.

    §5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 06-06-2016 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 06-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 06-06-2016 14:18