herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 czerwca 2016 r.

Informuje się mieszkańców miasta i gminy Moryń, że w dniu 23 czerwiec 2016 r. o godz. 900 w Regionalnym Biurze Geoparku przy Placu Wolności 2 w Moryniu, odbędzie się XVSesja Rady Miejskiej w Moryniu.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Moryniu odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 r. o godz. 1700 w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu.


Porządek obrad  XVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 23 czerwca 2016 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wręczenie nagród i stypendiów wyróżniającym się uczniom i nauczycielom. 
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami:
  • - sprawozdanie z wykonania uchwał Rady,
  • - informacja dot. interpelacji.
 6. Wnioski i interpelacje radnych.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2015 rok.
 8. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.
 9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia. 
 10. Opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym, sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy Moryń  za  rok 2015, informacji o stanie mienia.
 11. Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia absolutorium z tytułu  wykonania budżetu za  rok 2015.
 12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku  Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Moryń za rok 2015 .
 14. Podjęcie  uchwały w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
 15. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodęi zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o. o. w Goleniowie, Kompletna dokumentacja dotycząca projektu uchwały jest dostępna w Biurze Rady Miejskiej w Moryniu oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej w załącznikach PONIŻEJ
  • b) w sprawie   zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu, Kompletna dokumentacja dotycząca projektu uchwały jest dostępna w Biurze Rady Miejskiej w Moryniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w załącznikach PONIŻEJ
  • c) w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz.10, 11, 12,121 obr. St. Objezierze),
  • d) w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie,
  • e)  w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016.
 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

 

Pliki do Pobrania:

 • Materiały sesyjne - Pobierz (*.PDF),
 • Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie w odprowadzenie ścieków - Pobierz (*.PDF),
 • Wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - Pobierz (*.PDF/ZIP)
 • Bilans wykonania budżetu - Pobierz (*.PDF)
 • Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Moryń za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia - Pobierz (*.PDF)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 14-06-2016 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 14-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 15-06-2016 11:36