herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia zaprasza do składania ofert na remont gminnej drogi gruntowej

Moryń, 03.08.2016 r.

  Zaproszenie do składania ofert na remont gminnej drogi gruntowej.

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w miejscowości Przyjezierze (ul. Letniskowa) nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 10 cm, plantowanie poboczy wraz z dowozem gruntu na odcinku 400 mb.
  2. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: "Wykonanie w miejscowości Przyjezierze (ul. Letniskowa) nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. 10 cm, plantowanie poboczy wraz z dowozem gruntu na odcinku 400 mb” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1, do dnia 12.08.2016 r. do godziny 12:00. Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza ofertowego oraz zaakceptowanego wzoru umowy.
  3. Kryteriami wyboru ofert są:
    • Cena –  maksymalnie 80 pkt
    • Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następującego wzoru:
Kryterium Sposób obliczania
CENA

Cena (koszt)

Liczba punktów zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku = ( Cmin/Cof ) * 80

gdzie:

  • Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
  • Cof -  cena podana w ofercie

Gwarancja – maksymalnie 20 pkt

Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Za każdy dodatkowy rok gwarancji przyznane zostanie 10 punktów (maksymalnie 20 pkt).

Termin związania ofertą : 30 dni.

     4. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest p. Sławomir Jasek, Kierownik Referatu Inwestycji Strategii i Rozwoju: e-mail: s.jasek@moryn.pl, Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1, 74-503 Moryń

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 03-08-2016 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sławomir Jasek 03-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 03-08-2016 10:23