herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 149/2009 Burmistrza Morynia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych i wypożyczenia sprzętu szkolnego w Szkole Podstawowej w Witnicy oraz Zarządzenia Nr 150/2009 Burmistrza Morynia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych i wypożyczenia sprzętu szkolnego w Zespole Szkół w Moryniu