herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 30 września 2016 r.

Informuje się mieszkańców miasta i gminy Moryń, że w dniu 30 września 2016 r. o godz. 900 w Regionalnym Biurze Geoparku przy Placu Wolności 2 w Moryniu, odbędzie się XVSesja Rady Miejskiej w Moryniu.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Moryniu odbędzie się w dniu 27 września 2016 r. o godz. 1700 w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu.


PORZĄDEK OBRAD XVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU

W DNIU 30 WRZEŚNIA 2016 r.

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady;
  • informacja dotycząca wniosków i  interpelacji.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a)  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Moryń,
  • b)  w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moryń. Kompletna dokumentacja dotycząca projektu uchwały jest dostępna w burze Rady Miejskiej w Moryniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  TUTAJ.
  • c)  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości (dz.909/21 obr. Przyjezierze II),
  • d)  w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2016-2026,
  • e)  w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Moryń i Gminą Chojna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
  • f) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016,
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze 2016 r.
 8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad XVIII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Pliki do pobrania:

 • Materiały sesyjne Pobierz (*.PDF)

 • Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze 2016 r. Część opisowa Pobierz (*.PDF) | Załączniki Pobierz (*.PDF)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 20-09-2016 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 20-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 22-09-2016 15:03