herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja o wyniku przetargu - działka niezabudowana nr 913, położona w obrębie Przyjezierze II 2017-03-28 12:16
Informacja o wyniku rokowań - działka niezabudowana nr 189, położona w obrębie 3 miasta Moryń 2017-03-28 12:16
V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna 2017-03-23 14:15
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II 2017-03-23 14:02
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: nr 22/1 o pow. 0,3380 ha, położona w obrębie Młynary oraz nr 22/2 o pow. 0,5646 ha, położona w obrębie Młynary 2017-03-20 11:00
IX ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 276/6 o pow. 556m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń 2017-03-17 12:20
III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 239/7 o pow. 585 m2, położona w obrębie 3 miasta Moryń 2017-02-16 12:41
IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 443/1o pow. 1800m2, obręb 2 miasta Moryń 2017-02-16 12:36
II rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej nr 189 o pow. 421 m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń 2017-02-15 13:46
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II 2017-02-15 12:20
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych: dz. nr 10 o pow. 0,0958 ha, położona w obrębie Stare Objezierze; dz. nr 11 o pow. 0,1051 ha, położona w obrębie Stare Objezierze; dz. nr 12 o pow. 0,0239 ha, położona w obrębie Stare Objezierze; dz. nr 913 o pow. 0,86 ha, położona w obrębie Przyjezierze II 2017-02-14 15:01
Burmistrz Morynia ogłasza III rokowania na sprzedaż 21 szt. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, które będą sprzedane łącznie. 2017-01-31 14:39
Burmistrz Morynia informuje o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 9 stycznia 2017 r. 2017-01-18 08:39
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących drogi niepubliczne 2016-12-06 12:46