herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 29 grudnia 2016 r.

Informuje się mieszkańców miasta i gminy Moryń, że w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 900 w Regionalnym Biurze Geoparku przy Placu Wolności 2 w Moryniu, odbędzie się XXSesja Rady Miejskiej w Moryniu.

Posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Moryniu:

 • Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 20 grudnia 2016 r. o godz. 1700 w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu;
 • Komisji Rozwoju Gospodarczego i Polityki Społecznej odbędzie się w dniu 21 grudnia 2016 r. o godz. 1700 w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu;

 

PORZĄDEK OBRAD XX SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU

W DNIU 29 grudnia 2016 r. 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady;
  • informacja dotycząca wniosków i interpelacji.
 5.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a)  w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu,
  • b)  w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (22/1,22/2 obr. Młynary),
  • c) w sprawie  zmiany w uchwale nr XIX/135/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
  • d)  w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
  • e) w sprawie zmiany w uchwale nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Moryń,
  • f) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016,
  • g) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2017,
  • h)  w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026,
  • i) w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2017.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad XX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Pliki do pobrania:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 14-12-2016 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 14-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 14-12-2016 13:02