herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 88/2014 w sprawie wyznaczenia na obszardze Gminy Moryń miejsc na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych