herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Obwieszczenie Burmistrza Morynia w sprawie informacji o numerze i granicy obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu w okręgu wyborczym nr 6, zarządzonych na dzień 19 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 16 stycznia 2017 r.

w sprawie informacji o numerze i granicy obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu w okręgu wyborczym nr 6, zarządzonych na dzień 19 lutego  2017 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017, poz. 15 ) w związku z  Zarządzeniem nr 775/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie  Zarządzenia wyborów uzupełniających, podaję do publicznej wiadomości informację o numerze i granicy obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania  korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Moryniu w okręgu wyborczym nr 6, zarządzonych na dzień 19 lutego 2017 r.

 

Nr obwodu głosowania

Granica  obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Sołectwa: Dolsko , Gądno, Mirowo.

Regionalne Biuro Geoparku w Moryniu

ul. Plac Wolności 2

74-503 Moryń

 

Głosowanie odbędzie się w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w dniu

19 lutego 2017 r. w godzinach 7.00 - 21.00.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721, z późn. zm.)  może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zgłosić Burmistrzowi Morynia w terminie do 29 stycznia 2017 r. (zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej).

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721, z późn. zm.) jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 10 lutego 2017 r. złożyć wniosek do Burmistrza Morynia o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa oraz głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Moryniu ul. Plac Wolności 1, pokój nr 8 albo pod nr telefonu (91) 466 79 50 lub w formie elektronicznej, adres e-mail  um@moryn.pl.

 Burmistrz  Morynia

Józef  Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 16-01-2017 09:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 16-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2017 09:16