herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 63/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2017-08-10 14:00
Zarządzenie Nr 62/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2017-08-10 14:00
Zarządzenie Nr 60/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę(część działki niezabudowanej nr 252/1 o pow. 22,5 m2 położonej w obrębie 3 miasta Moryń) 2017-07-31 13:14
Zarządzenie Nr 57/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2017-07-13 13:30
Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do V rokowań, wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań 2017-07-10 07:56
Zarządzenie Nr 51/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2017-06-22 14:33
Zarządzenie Nr 48/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2017-06-12 15:09
Zarządzenie Nr 47/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2017-06-12 15:08
Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2017-06-06 12:11
Zarządzenie Nr 44/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2017-05-29 13:33
Zarządzenie Nr 43/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2017-05-18 12:54
Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2017-04-28 14:27
Zarządzenie Nr 39/2017 - w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV rokowań, wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań 2017-04-28 13:15
Zarządzenie 36/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2017-04-10 13:27
Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2017-04-10 13:11
Zarzązenie Nr 32/2017 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu 2017-04-28 13:19
Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2017-03-23 14:21
Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2017-03-23 14:07
Zarządzenie Nr 26/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2017-04-10 08:55
Zarządzenie Nr 24/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę. 2017-03-13 12:09
Zarządzenie nr 21/2017 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego gminy Moryń w 2017 r. 2017-02-27 12:45
Zarządzenie Nr 20/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2017-02-27 13:56
Zarządzenie Nr 19/2017 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia.w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2017-02-27 13:56
Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych 2017-02-21 14:39
Zarządzenie Nr 16/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2017-02-16 12:35
Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia. 2017-02-16 12:38
Zarządzenie 14/2017 w sprawie ceny do rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej 2017-02-15 13:40
Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2017-02-10 11:08
Zarządzenie 11/2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2017-02-08 13:55
Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 17 stycznia 2017 r. na wsparcie rezlizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku bulicznego i o wolontariacie 2017-02-02 12:17
Zarzązenie Nr 6/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III rokowań, wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań. 2017-01-31 14:42
Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej. 2017-01-19 13:41
Zarządzenie Nr 3/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej i biegaczy, tenisa ziemnego, strzelectwa sportowego, kulturystyki, jeździectwa sportowego, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich), ratownictwa i ochrony ludności, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, sportów wodnych - żeglarstwa w 2017 r. 2017-01-17 12:36