herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zmiana w treści ogłoszenia

Zmiana w  treści ogłoszenia

Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 15248-2017 z dnia 27-01-2017 - Moryń
1)Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z sukcesywną dostawą do 100 m3 (w skali roku) oleju opałowego lekkiego odpowiadającego parametrom zgodnych z normą PN-C-96024:2011 - dla kotłowni funkcjonu...
Termin składania ofert/wniosków: 06-02-2017
Ogłoszenie nr 19251 - 2017 z dnia 2017-02-03 r.
Moryń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 15248
Data: 27/01/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dom Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 4000004900083, ul. ul. Rynkowa  27, 74503   Moryń, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 4146024 w.23, 505272287, e-mail dps.moryn@wp.pl, faks 914 146 370.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VI
Punkt: 6.3
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert do wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 06/02/2017, godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert do wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07/02/2017, godzina 11:00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 03-02-2017 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Jackowski 03-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2017 12:21