herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Moryniu

Zarządzenie Nr 13/2017
Burmistrza Morynia

z dnia 10 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r.
w Urzędzie Miejskim w Moryniu

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579.) i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 902) oraz art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1666, zm. z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2016 r. poz. 2138 i 2255.), zarządza się, co następuje:

    § 1. Ustalam dla pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu dzień 10 listopada 2017 r. (piątek) jako dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r.

    § 2.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

    § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 10-02-2017 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 10-02-2017
Ostatnia aktualizacja: - 10-02-2017 11:08