herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie drogi rowerowej na odcinku Siekierki ? Trzcińsko ? część 2 ? Gmina Moryń na terenie działek o nr ewid.: 98/1, 98/6 obręb Klępicz, nr 245 obręb Nowe Objezierze, nr 183/2 obręb Stare Objezierze, nr 68/15 i 144 obręb Przyjezierze, nr 28, 21 i 7/17 obręb Młynary, gmina Moryń"

Moryń, dnia 22 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MORYNIA
 o wszczęciu postępowania

Działając zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, że w dniu 06 marca 2017 r.  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „budowie drogi rowerowej na odcinku Siekierki – Trzcińsko – część 2 – Gmina Moryń na terenie działek o nr ewid.: 98/1,  98/6 obręb Klępicz, nr 245 obręb Nowe Objezierze, nr 183/2 obręb Stare Objezierze, nr 68/15 i 144 obręb Przyjezierze, nr 28, 21 i 7/17 obręb Młynary, gmina Moryń”

W związku z powyższym osobiście lub przez swoich upoważnionych pełnomocników, strony mają prawo na każdym etapie zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi do postępowania w ww. sprawie w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Moryniu, ul. Plac Wolności 1, 74-503 Moryń, pok. nr 1.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.

                                                                                                          Burmistrz Morynia

                                                                                                          mgr Józef Piątek

                                                                                

sprawę prowadzi: Regina Prus

tel. 914667959

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 22-03-2017 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Prus 22-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2017 11:19