herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie Przyjezierze II

Moryń, dnia  23 marca  2017 r.

GMOŚ.6840.9.2016/2017

OGŁOSZENIE

Ogłaszam na dzień 26 kwietnia 2017 r. na godz. 1030 II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 1. Oznaczenie nieruchomości - nr  907/6 o pow. 0,0688 ha, położona w obrębie  Przyjezierze II.
 2. Nr Księgi  Wieczystej   - SZ1Y/00039646/8
 3. Opis nieruchomości – zabudowana byłym budynkiem hydrofornii,  usytuowanym na działce nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położonej  w obrębie Przyjezierze II.
 4. Przeznaczenie nieruchomości w planie przestrzennego zagospodarowania i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania nie obowiązuje. Zgodnie z decyzją Nr BPI.6730.79.2016.AA. z dnia 20 września 2016 r. o warunkach zabudowy nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
 5. cena nieruchomości -13.000,00 zł
 6. Cena wywoławcza  nieruchomości – 15.000,00 zł
 7. Wysokość wadium  - 750,00 zł, płatne w terminie do  22  kwietnia  2017 r.  w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu  zapłaty pełnej ceny  należności, a w przypadku  uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo  zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.
 8. Forma wniesienia wadium – w pieniądzu
 9. Minimalne postąpienie- 150,00 zł
 10. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży – sprzedaż na własność
 11. Obciążenia nieruchomości – wolne od obciążeń
 12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość- wolna od zobowiązań
 13. Miejsce przetargu -   Urząd Miejski w Moryniu, Plac Wolności 1,  pokój nr 11.
 14. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.
 15. Nabywca na własny koszt wznowi granice nabywanej nieruchomości i na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją.

 

Uwaga! Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć  do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 91 466 79 54 fax. 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl i bip moryn.pl, infopublikator.pl oraz tablicach ogłoszeń w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Moryń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 23-03-2017 14:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 23-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 23-03-2017 14:02