herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie 36/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE Nr 36/017
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w  dzierżawę

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jed. tekst. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jed. tekst z 2016 r., poz.2147 ze zm.)  zarządzam co następuje:

     §1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę część działki niezabudowanej nr 1/24 o pow. 3600 m2, położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y00025812/2 Informacja o przeznaczeniu – oddanie w dzierżawę  na okres  do lat 3 pod  park linowy i plac zabaw.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń - nie obowiązuje.

Obciążenia i zobowiązania-brak.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy , termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

  • roczny czynsz - 828,00 zł plus obowiązujący podatek Vat, płatny z chwilą rozpoczęcia działalności na ww. działce.
  • Aktualizacja czynszu  raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły.
  • Dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

     §2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach  internetowych Urzędu, infopublikatorze.pl

     §3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

     §4. Termin wywieszenia wykazu: od 11 kwietnia 2017 r. do 2 maja 2017 r.

     §5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 10-04-2017 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 10-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2017 13:27