herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

Moryń 24/04/2017 r.

 

Dom Pomocy Społecznej

ul. Rynkowa 27

74-503 Moryń

 

Do wiadomości

wszystkich uczestników postępowania

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: D.P.S.1K -ZO-01/17. Nazwa zadania: Dostawa pieczywa na potrzeby DPS w Moryniu.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej informuje, co następuje:

I. W dniu 21/04/2017 r. o godz. 11:15 odbyło się publiczne otwarcie ofert

II. W terminie do dnia 21/04/2017 r, do godz. 11:00 - złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena netto oferty

 

 

Wartość brutto oferty

= cena netto + vat

Uwagi

  1.  

HARSIO „BELLMAR”

ul. Kard. Wyszyńskiego 38

66-400 Gorzów Wlkp.

13924,46

17127,04

Brak uwag

  1.  

PHU „BESTT”

ul. Jana Pawła II 10

74-400 Dębno

13225,20

17171,69

1)W ofercie wykonawca nie ujął pozycji Nr 1 oraz poz. Nr 3 - oferta jest niekompletna;

2)Błędnie wyliczono wartość oferty

 

III. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca :

 

HARSIO „BELLMAR”

ul. Kard. Wyszyńskiego 38

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Z w/w wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu

s. Małgorzata Kałdowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 24-04-2017 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Jackowski 24-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 24-04-2017 14:28