herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 56/2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do V rokowań, wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań

Zarządzenie Nr 56/2017
Burmistrza Morynia

z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do V rokowań, wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 67 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) ustalam:

§ 1. Cenę wywoławczą nieruchomości do V rokowań na działki, położone w obrębie 2 miasta Moryń, które będą sprzedawane łącznie:

1) Działka nr 471 o pow. 1026m2 - 25.321,35 

2) Działka nr 472 o pow. 1053m2 - 28.967,23 

3) Działka nr 473 o pow. 1055m2 - 28.491,29 

4) Działka nr 474 o pow. 1054m2 - 28..466,71 

5) Działka nr 475 o pow. 1159m2 -31.134,68 

6) Działka nr 478 o pow. 1168m2 - 33.058,25 

7) Działka nr 479 o pow. 1050m2 - 29.888,60 

8) Działka nr 480 o pow. 1050m2 - 29.888,60 

9) Działka nr 481 o pow. 1050m2 -29.888,60 

10) Działka nr 482 o pow. 1397m2 - 39.210,02 

11) Działka nr 484 o pow. 927 m 2 - 28.436,86 

12) Działka nr 485 o pow. 1025m2 - 31.261,71 zł  

13) Działka nr 491 o pow. 1132m2 - 32.090,42 

14) Działka nr 492 o pow. 1120m2 - 30.142,66 

15) Działka nr 493 o pow. 1078m2 - 29.078,05 

16) Działka nr 494 o pow. 1542m2   - 42.542,99 

17) Działka nr 495 o pow. 1520m2   - 39.754,43 

18) Działka nr 497o pow. 1783m2 - 22.720,60 

19) Działka nr 476 o pow. 175m2 - 6.364,57zł

20)  Działka nr 486 o pow. 4902 m2 - 122.667,74 

21)  Działka nr 496 o pow. 317m2 - 9.624,64 Łączna cena wywoławcza wszystkich działek do V rokowań wynosi - 700.000,00 (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 3. Wysokość wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań ustalam na kwotę – 35.000,00  (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

§ 4. Do ceny osiągniętej w rokowaniach doliczony zostanie obowiązujący podatek Vat, płatny w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

§ 5. Przeprowadzenie rokowań powierzam powołanej komisji do przeprowadzania przetargów i rokowań.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Burmistrz Morynia


Józef Piątek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 10-07-2017 07:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kałduńska 05-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 10-07-2017 07:56