herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 14 września 2017 r.

Informuje się mieszkańców miasta i gminy Moryń, że w dniu 14 września 2017 r. o godz. 900 w Regionalnym Biurze Geoparku przy Placu Wolności 2 w Moryniu, odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Moryniu.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Moryniu odbędzie się w dniu 12 września 2017 r. o godz. 1700 w Miejskim Ośrodku Kultury w Moryniu.


PORZĄDEK OBRAD XXV SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU

 

W DNIU 14 września 2017 r.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady;
  • informacja dotycząca wniosków i interpelacji.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego powierzenia „Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie” Sp. z o.o., zabezpieczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
  • b) o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli,
  • c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dz. 31,32,33 obr. Gądno),
  • d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dz. 30 obr. Gądno),
  • e) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości,
  • f) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Moryń i Gminą Chojna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego,
  • g) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  • h) w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata 2017-2023,
  • i) w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Moryń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania,
  • j) w sprawie udzielenia dotacji w roku 2017 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków- Kościół pw. Narodzenia NMP w Starym Objezierzu,
  • k) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2017-2026,
  • l) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017,
  • ł) w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad XXV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Pliki do pobrania:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 01-09-2017 10:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 01-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 01-09-2017 10:42