herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr V / 26 / 2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie świetlicy wiejskiej w Klępiczu


UCHWAŁA Nr V / 26 / 2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 05 lutego 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie świetlicy wiejskiej w Klępiczu.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „ a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62, poz. 558 ,Nr 113, poz.984, Nr 153.poz.l271, Nr 214, poz.1806 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l. Wyraża się zgodę na nieodpłatne użyczenie świetlicy wiejskiej w Klępiczu, usytuowanej na działce nr 149/19 o pow.724 m2, na okres powyżej 3 lat.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 27-05-2004 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2004 08:05