herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Moryń, dnia 27 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

BURMISTRZ MORYNIA

informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń”

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny wynika z faktu, iż realizacja inwestycji zawartych w treści Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Ponadto dokument nie ustala ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, co wyklucza konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Odstąpienie następuje w wyniku dokonania uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie – pismo z dnia 26 września 2017 r. znak: WOPN-OS.410.255.2017.MP oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie z dnia 14 września 2017 r. znak: PS-N-NZ.400a-5/120/17.

RDOŚ i PPIS dostępne do wglądu w Urzędzie Miejskim w Moryniu.

Burmistrz Morynia
Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-09-2017 08:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Prus 27-09-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 28-09-2017 08:29