herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 75/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (działka nr 44/1, położona w obrębie Gądno)

ZARZĄDZENIE NR 75/2017
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jed. tekst Dz.U. z 2016 r.  poz. 446 ze zm. ) oraz art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)   zarządzam co następuje:

    §1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń:

Działka nr 44/1 o powierzchni - 0,0101 ha, położona w obrębie Gądno gmina Moryń, oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y00057632/9, będąca nieruchomością gruntową niezabudowaną.

Gmina Moryń aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gądno. Przeznaczenie działki przyjęto w oparciu o istniejącą zabudowę działek przyległych, na której istnieje budownictwo mieszkaniowe.

Cena nieruchomości – 1.930,00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami do 07 listopada 2017 r.

    §2. Sprzedaż działek  nastąpi zgodnie z art. 67 ust. 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami.

   §3. Wykaz nieruchomości  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni  na tablicach ogłoszeń, ogłoszenie w prasie lokalnej , stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Moryniu, infopublikatorze.pl

    §4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    §5. Termin wywieszenia wykazu: od  27 września 2017 r. do  18 października 2017 r.

    §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia
Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-09-2017 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Szewczyk 27-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 29-09-2017 13:14