herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 82/2017 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Moryń

Zarządzenie Nr 82/2017
Burmistrza Morynia
z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie gminy Moryń

Na podstawie art.30 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zmianami) oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.930 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

    §1. Powołuję komisję do spraw szacowania szkód i strat powstałych w wyniku nawałnicy jaka przeszła przez teren gminy Moryń w dniach 5/6 października 2017 roku, w następującym składzie:

  • Sławomir Jasek - przewodniczący komisji, pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu;
  • Regina Prus - sekretarz komisji, pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu;
  • Kamila Federowska –pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu;
  • Ryszard Czerwiński- członek komisji z uprawnieniami budowlanymi.

    §2. Celem działania komisji jest:

  • szacowanie szkód strat powstałych budynkach/lokalach mieszkalnych na terenie gminy Moryń;
  • ocena uszkodzeń budynków spowodowanych działaniem zjawisk atmosferycznych – wzór druku stanowi załącznik do zarządzenia;
  • szacowanie wysokości szkód przeprowadza się w oparciu o „zasady” udzielania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – pismo z 17 sierpnia 2017 r., sygn..DOLiZK-IV-775-10/2017.

    §3. Komisja dokonuje oceny szkód na podstawie zgłoszeń właścicieli budynków/lokali mieszkalnych dokonując oględzin w terenie oraz sporządza protokół z dokonanych ustaleń.

Prace komisji szacującej szkody rozpoczynają się od 6 października 2017 r.

    §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia
Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-10-2017 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leokadia Kuryłowicz 06-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 13-10-2017 09:46