herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr V/21/2003 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego


Uchwała Nr V/21/2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 05 lutego 2003r.

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art.190 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz.602, Nr 160, poz.1060, z2001 r. Nr 45, poz.497, Nr. 89,poz.971, z 2002 r. Nr 23,poz.220,Nr 113,poz.984,Nr 127,poz.1089 Nr 214.poz.l806), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje :

§ l. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Jana Prusa wobec pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Moryniu .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 27-05-2004 08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2004 08:38