Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 44/1 o pow. 0,0101 ha położona w obrębie Gądno

Moryń, 25 października 2017 r.

GMOŚ.6840.18.2017

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 1. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 44/1 o pow. 0,0101 ha położona w obrębie Gądno.
 2. Księga wieczysta nr SZ1Y/00057632/9.
 3. Opis nieruchomości – nieruchomość położona jest między nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i nieruchomościami nie zabudowanymi – stanowi końcowy odcinek wyłączonej z użytkowania drogi dojazdowej.
 4. Informacja o przeznaczeniu, obciążeniach i zobowiązaniach dot. nieruchomości:
  • Gmina Moryń aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym znajduje się ww. działka, nie wydano również decyzji o warunkach zabudowy,
  • sprzedaż na własność,
  • wolna od zobowiązań.
 5. Cena wywoławcza działki – 5400,00 zł
 6. Wysokość wadium - 270,00 zł, płatne w terminie do 25 listopada 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym - po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.
 7. Forma wniesienia wadium – w pieniądzu
 8. Minimalne postąpienie - 60,00 zł
 9. Terminy niedoszłych do skutku przetargów: nie dotyczy
 10. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu – 29 listopada 2017 r. o godzinie 1030 I przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 55 lub 091 466 79 54, Fax. 091 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 26-10-2017 07:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Szewczyk 25-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 26-10-2017 08:00