herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 87/2017 w sprawie obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń

ZARZĄDZENIE
Nr 87/2017 Burmistrza Morynia
z dnia 03 listopada 2017 r.

w sprawie: obowiązkowej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Moryń

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ) oraz w związku z § 26 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXIV/183/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Moryń zarządzam, co następuje:

    § 1. Przeprowadzić powszechną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gminy Moryń w terminie od 06 listopada 2017 r. do 06 grudnia 2017 r.

    § 2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których są zloka - lizowane:

  • budynki wielolokalowe podpiwniczone;
  • lokale gastronomiczne;
  • obiekty handlowe branży spożywczej;
  • magazyny żywności i płodów rolnych;
  • gospodarstwa rolne i hodowlane;
  • zakłady przetwórstwa żywności;
  • obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
  • wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej;
  • obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów;
  • schroniska dla zwierząt.

    § 3. Wszyscy objęci akcją deratyzacyjną są zobowiązani przeprowadzić ją na własny koszt.

    § 4. Miejsca wyłożenia trutek muszą być oznakowane i zabezpieczone tak, aby zapobiec przypadkowym kontaktom ludzi oraz zwierząt z wyłożona trutką.

    § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku do spraw gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych oraz umieszczenie na www.moryn.pl i bip.moryn.pl.

Burmistrz Morynia
Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 03-11-2017 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Szewczyk 03-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 03-11-2017 14:25