herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 84/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

ZARZĄDZENIE NR 84 /2017
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst z 2016r., poz. 2147 ze zm. z 2016 r., poz. 2260, z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1595) zarządzam, co następuje:

    § 1 Przeznaczam do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości objęte wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

    § 2. Wykaz nieruchomości, o którym mowa w § 1, podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Moryniu, a także zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Moryniu. Informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

    § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

    § 4. Termin wywieszenia wykazu: od 27 października 2017 r. do 20 listopada 2017 r.

    § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 07-11-2017 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Kałduńska 27-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2017 12:27