herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIII/218/2009 w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Moryniu 2017-11-17 11:36
Uchwała Nr XXIII/217/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryn na rok 2009 2017-11-17 11:32
Uchwała Nr XXIII/216/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2017-11-17 11:30
Uchwała Nr XXIII/215/2009 w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 2017-11-17 11:29
Uchwała Nr XXIII/214/2009 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 2017-11-17 11:29
Uchwała Nr XXIII/213/2009 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Burmistrza Morynia 2017-11-17 11:16
Uchwała Nr XXIII/212/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Moryń dla Powiatu Gryfińskiego na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gorzkowie. 2017-11-17 11:15
Uchwała Nr XXIII/211/2009 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Morynia upoważnienia do ustalenia cen i opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 2017-11-17 11:14
Uchwała Nr XXIII/210/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy w Moryniu 2017-11-17 11:12
Uchwała Nr XXIII/209/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lokalu użytkowego (Pl. Wolności Moryń) 2017-11-17 10:48
Uchwała Nr XXIII/208/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości (dz. nr 161) 2017-11-17 10:44
Uchwała Nr XXIII/207/2009 o zmianie Uchwały Nr XX/185/2008 z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia "Planu odnowy Miejscowości Mirowo na lata 2008 - 2014" 2017-11-17 10:45
Uchwała Nr XXIII/206/2009 w sprawie zatwierdzenia w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Klępicz na lata 2008 - 2014" 2017-11-17 10:38
Uchwała Nr XXIII/205/2009 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Dolsko na lata 2008 - 2014" 2017-11-17 10:36
Uchwała Nr XXIII/204/2009 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Moryń na lata 2008 - 2014" 2017-11-17 10:35