herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

UCHWAŁA Nr VI/35/ 2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie części działki


UCHWAŁA Nr VI/35/ 2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia12 marca. 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie części działki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „ a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220 ,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l. Wyraża się zgodę na nieodpłatne użyczenie, na okres powyżej 3 lat części działki nr 26/4 o pow. 438 m2,położonej w obrębie 3 miasta Moryń.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 27-05-2004 08:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2004 08:47