herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr VI/ 34/2003 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości


UCHWAŁA Nr VI/ 34/2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 12 marca. 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „ a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz, 1591, z 2002r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62, poz. 558 ,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, póz.1806 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l. Wyraża się zgodę na wynajęcie, na okres powyżej trzech lat lokalu użytkowego, usytuowanego przy ul. Szerokiej w Moryniu o pow. 15,70 m2, znajdującego się na działce nr 96, obręb 3 miasta Moryń, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (przylegającego bezpośrednio do pomieszczeń przystanku PKS) .

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia,

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 27-05-2004 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2004 08:50