herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr VI/32/2003 w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie.


Uchwała Nr VI/32/2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 12 marca 2003r.

w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,poz. 1806), w związku z art. 43, ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zm.) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ l. Wyraża się pozytywną opinię do projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 27-05-2004 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2004 08:55