herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

UCHWAŁA NR VI/30/2003 w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy i miasta Moryń


UCHWAŁA NR VI/30/2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 12 marca 2003 r.

w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy i miasta Moryń.

Na podstawie art. 6 ust. 12 oraz art. 14 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U.z 2002 Nr 9, poz. 84;Nr 200, poz 1683/ oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym /Dz.U. z 1993r Nr. 94, poz. 431; z 1994 r Nr l, poz. 3; z 1996r,Nr 91 , poz. 409; z 1997r Nr43, poz.272 i Nr 137, poz. 926; z 1998r Nr 108, poz. 681;z 2201r. Nr. 81. poz 875, z 2002 Dz.U. Nr 200 poz. 1680/,Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§1 W celu inkasa należności z tytułu podatków: od nieruchomości, od posiadania psów, rolnego na terenie gminy Moryń ustala się sołtysów lub inne osoby fizyczne, z którymi została zawarta umowa naprowadzenie poboru podatków w drodze inkasa.

§2 Ustala się stawki wynagrodzeń za inkaso należności określonych w

§1 w następujących procentach od ściągniętej kwoty:

Bielin - 7,3 %                                                             Stare Objezierze 5,9%

Dolsko - 5,1 %                                                         Nowe Objezierze - 3,5 %

  Gądno 6,2%                                                           Witnica             - 6,3 %

Przyjezierze - 6,2 %                                                  Mirowo           - 6,1 %                   

  Moryń -3,0 %                                                          Klępicz                -6,1 

§3 Zobowiązuje się Burmistrza Morynia do zawarcia w terminie 14 dni szczegółowych umów o dokonywanie inkasa.

§4 Traci moc uchwała Nr. XIX/168/96 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 marca 1669 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy i miasta Moryń oraz uchwała Nr. XXXIII/332/2002 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr XIX/168/96 z dnia 21 marca 1996 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat lokalnych na terenie gminy i miasta Moryń.

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 27-05-2004 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2004 09:17