herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie ustalenia ceny II rokowań i wysokości kaucji zabezpieczejącej (nieruchomość nr 239/7 o pow. 585 m2, obręb 3 miasta Moryń) 2018-02-16 14:03
Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-02-14 11:02
Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-02-14 10:58
Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem 2018-02-12 10:43
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 12 stycznia 2018 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-02-06 12:07
Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2018-02-01 12:42
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-01-31 13:59
Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczania reklam, wywiesania plakatów i banetów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie gminy Moryń 2018-02-01 12:40
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej 2018-01-23 12:37
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, tenisa, strzelectwa, jeździectwa sportowego, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, sportów wodnych - żeglarstwa w 2018 r. 2018-01-23 12:37
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie: zasad prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Moryniu Centralnego Rejestru Umów 2018-01-15 10:29
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2018 2018-02-01 12:37