Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 136/2018 w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2019 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2019-01-04 11:25
dokument Zarządzenie 133/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2019-01-02 08:04
dokument Zarządzenie Nr 132/2018 W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2018-12-19 09:15
dokument Zarządzenie Nr 131/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-12-19 09:22
dokument Zarządzenie Nr 130/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 11:22
dokument Zarządzenie Nr 129/2018 w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy Moryń 2018-12-18 08:23
dokument Zarządzenie Nr 128/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2019-01-04 11:21
dokument Zarządzenie Nr 127/2018 w sprawie wykazu nieruchomości do oddania w dzerżawę 2019-01-04 11:19
dokument Zarządzenie Nr 126/2018 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego 2019-01-04 11:18
dokument Zarządzenie Nr 125/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 11:16
dokument Zarządzenie Nr 124/2018 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2018-11-30 10:16
dokument Zarządzenie Nr 123/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2019-01-04 11:16
dokument Zarządzenie Nr 123/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2018-11-27 13:47
dokument Zarządzenie Nr 122/2018 w sprawie przekazania w administrowanie świetlicy wiejskiej 2019-01-04 11:18
dokument Zarządzenie Nr 121/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-01-04 11:15
dokument Zarządzenie Nr 120/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-11-13 10:32
dokument Zarządzenie Nr 119/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 11:13
dokument Zarządzenie Nr 118/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2019-01-04 11:12
dokument Zarządzenie Nr 117/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 11:11
dokument Zarządzenie Nr 116/2018 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż i dzierżawę mienia gminnego 2019-01-04 11:11
dokument Zarządzenie Nr 115/2018 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej oraz powołania operatorów systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia wyborów samorządowych na terenie Gminy Moryń zarządzonych na dzień 21 października 2018 2019-01-04 12:15
dokument Zarządzenie Nr 114/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obronności, zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-01-04 11:09
dokument Zarządzenie Nr 113/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do rokowania, wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań 2018-10-02 09:17
dokument Zarządzenie Nr 112/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 11:07
dokument Zarządzenie Nr 111/2018 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Moryń miejsc do umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2019-01-04 11:07
dokument Zarządzenie Nr 110/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonej do dzerżawy 2018-09-25 11:50
dokument Zarządzenie Nr 109/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2018-09-24 11:39
dokument Zarządzenie Nr 108/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2018-10-25 12:28
dokument Zarządzenie Nr 107/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2018-09-19 10:55
dokument Zarządzenie Nr 106/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 11:05
dokument Zarządzenie Nr 105/2018 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przepomocy w rodzinie 2019-01-04 11:04
dokument Zarządzenie Nr 104/2018 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski Sołectw Gminy Moryń o realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 2019-01-04 11:02
dokument Zarządzenie Nr 103/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-08-31 07:50
dokument Zarządzenie Nr 102/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 10:58
dokument Zarządzenie Nr 101/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2018-08-22 14:46
dokument Zarządzenie Nr 93/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-07-20 08:36
dokument Zarządzenie Nr 100/2018 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 89/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków 2019-01-04 10:57
dokument Zarządzenie Nr 99/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 10:54
dokument Zarządzenie Nr 98/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-01-04 10:54
dokument Zarządzenie Nr 97/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-01-04 10:52
dokument Zarządzenie Nr 96/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-01-04 10:51
dokument Zarządzenie Nr 95/2018 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-01-04 10:50
dokument Zarządzenie Nr 94/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-07-20 08:38
dokument Zarządzenie Nr 92/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXXIV/262/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2019-01-04 10:48
dokument Zarządzenie Nr 91/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-07-13 14:51
dokument Zarządzenie Nr 90/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-07-12 14:23
dokument Zarządzenie Nr 89/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 10:46
dokument Zarządzenie Nr 88/2018 w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wnioskó dotyczących udzielania pomocy finansowej na usuwanie i utylizację wyrobów zawieracjących azbest 2019-01-04 10:46
dokument Zarządzenie Nr 87/2018 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Moryń przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-01-04 10:44
dokument Zarządzenie Nr 86/2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-01-04 10:42
dokument Zarządzenie Nr 85/2018 w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT 2019-01-04 10:40
dokument Zarządzenie Nr 84/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 10:38
dokument Zarządzenie Nr 83/2018 w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu 2019-01-04 10:37
dokument Zarządzenie Nr 82/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-06-29 11:18
dokument Zarządzenie Nr 81/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-06-29 11:11
dokument Zarządzenie Nr 80/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXXIII/255/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2019-01-04 10:36
dokument Zarządzenie Nr 79/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-01-04 10:34
dokument Zarządzenie Nr 78/2018 w sprawie przyznania nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 2018-06-22 08:33
dokument Zarządzenie Nr 77/2018 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Moryniu oraz Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu 2018-06-22 08:29
dokument Zarządzenie Nr 76/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-06-22 08:38
dokument Zarządzenie Nr 75/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu 2018-07-06 10:39
dokument Zarządzenie Nr 74/2018 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla operacji Nr 00242-6935-UM1610376/17 pn.: "Budowa obiektu kontenerowego o funkcji szatni i zaplecza socjalno-magazynowego wraz z niezbędną infastrukturą techniczną na stadionie w miejscowości Witnica" 2019-01-04 10:32
dokument Zarządzenie Nr 73/2018 w sprawie wyodrębnienia szczegółowych zasad rachunkowości dla operacji Nr 00009-65171-UM1600009/17 pn.: "Rozbudowa i przebudowa targowiska miejskiego w Moryniu" 2019-01-04 10:29
dokument Zarządzenie Nr 72/2018 w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów lub soczewej korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych lub laptopów w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-01-04 10:27
dokument Zarzązenie Nr 71/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-06-04 14:39
dokument Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 10:25
dokument Zarządzenie Nr 69/2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu 2019-01-04 10:24
dokument Zarządzenie Nr 68/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-05-29 11:51
dokument Zarządzenie Nr 67/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-05-29 11:47
dokument Zarządzenie Nr 66/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-05-29 11:54
dokument Zarządzenie Nr 65/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2018-06-22 08:44
dokument Zarządzenie Nr 64/2018 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód łowieckich na terenie gminy Moryń 2019-01-04 10:22
dokument Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-05-25 11:44
dokument Zarządzenie Nr 62/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-05-23 09:04
dokument Zarządzenie Nr 61/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-05-22 09:56
dokument Zarządzenie Nr 60/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-05-22 09:57
dokument Zarządzenie Nr 59/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-05-21 14:22
dokument Zarządzenie Nr 58/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXXII/245/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2019-01-04 10:20
dokument Zarządzenie Nr 57/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-05-17 08:07
dokument Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-05-14 11:02
dokument Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu 2018-05-10 13:37
dokument Zarządzenie Nr 54/2018w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-05-10 14:51
dokument Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-05-11 09:38
dokument Zarządzenie Nr 52/2018 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na sprzedaż i dzierżawę mienia gminnego 2019-01-04 10:19
dokument Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 10:17
dokument Zarządzenie Nr 50/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu za 2017 r. 2019-01-04 10:16
dokument Zarządzenie Nr 49/2018 w sprawie powołania komisji opiniującej wniski o zmiany prdsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 2019-01-04 10:14
dokument Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2026 2018-05-07 14:53
dokument Zarządzenie Nr 47/2018w sprawie ustalenia ceny do III rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej 2018-04-10 13:28
dokument Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem 2018-04-09 14:31
dokument Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem 2018-04-09 14:34
dokument Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2018-04-06 11:52
dokument Zarządzenie Nr 43/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 10:03
dokument Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-03-28 14:12
dokument Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-03-28 14:06
dokument Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-03-28 14:08
dokument Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-03-28 14:03
dokument Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-03-28 14:00
dokument Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-03-28 13:57
dokument Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-03-27 14:40
dokument Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-03-27 14:27
dokument Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-03-27 14:24
dokument Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-03-27 14:20
dokument ądzenie Nr 32/2018 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. gospodarki i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2019-01-04 10:02
dokument Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-03-27 10:00
dokument Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r. 2019-01-04 10:00
dokument Zarządzenie Nr 29/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Moryniu 2018-03-13 13:58
dokument Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2018-03-07 14:35
dokument Zarządzenie Nr 27/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 09:58
dokument Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wpsieranie realizacji zadań publicznych gminy Moryń w 2018 r. 2018-03-07 14:31
dokument Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych 2018-03-07 14:29
dokument Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2018-02-28 12:41
dokument Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie 2018-02-28 13:22
dokument Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2018-02-22 14:16
dokument Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2018-02-22 14:14
dokument Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie ustalenia ceny do rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej (dz. nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położonej w obrębie 3 miasta Moryń) 2018-02-21 10:27
dokument Zarządzenie Nr 19/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 09:57
dokument Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr XXIX/226/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmina w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2019-01-04 09:56
dokument Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę (dzierżawa części działki nr 268/1 o powierzchni 40 m2 obręb 3 miasta Moryń) 2018-02-19 16:10
dokument Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie ustalenia ceny II rokowań i wysokości kaucji zabezpieczejącej (nieruchomość nr 239/7 o pow. 585 m2, obręb 3 miasta Moryń) 2018-02-16 14:03
dokument Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-02-14 11:02
dokument Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-02-14 10:58
dokument Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem 2018-02-12 10:43
dokument Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2019-01-04 09:54
dokument Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2019-01-04 09:53
dokument Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 12 stycznia 2018 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-02-06 12:07
dokument Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola i szkoły podstawowej 2019-01-04 09:51
dokument Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie zmian z budżecie na 2018 rok oraz przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu 2019-01-04 09:48
dokument Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2018-02-01 12:42
dokument Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-01-31 13:59
dokument Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczania reklam, wywiesania plakatów i banetów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie gminy Moryń 2018-02-01 12:40
dokument Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej 2018-01-23 12:37
dokument Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, tenisa, strzelectwa, jeździectwa sportowego, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, sportów wodnych - żeglarstwa w 2018 r. 2018-01-23 12:37
dokument Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie: zasad prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Moryniu Centralnego Rejestru Umów 2018-01-15 10:29
dokument Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2018 2018-02-01 12:37
dokument Zarządzenie Nr 135/2018 w sprawie ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot dochodów i wydatków zawartych w Uchwale Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018 2019-01-04 12:27
dokument Zarządzenie Nr 134/2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2019-01-04 12:25