herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 124/2018 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2018-11-30 10:16
Zarządzenie Nr 123/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2018-11-27 13:47
Zarządzenie Nr 120/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 2018-11-13 10:32
Zarządzenie Nr 113/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do rokowania, wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań 2018-10-02 09:17
Zarządzenie Nr 110/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomośći przeznaczonej do dzerżawy 2018-09-25 11:50
Zarządzenie Nr 109/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2018-09-24 11:39
Zarządzenie Nr 108/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2018-10-25 12:28
Zarządzenie Nr 107/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2018-09-19 10:55
Zarządzenie Nr 103/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-08-31 07:50
Zarządzenie Nr 101/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2018-08-22 14:46
Zarządzenie Nr 93/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-07-20 08:36
Zarządzenie Nr 94/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-07-20 08:38
Zarządzenie Nr 91/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-07-13 14:51
Zarządzenie Nr 90/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-07-12 14:23
Zarządzenie Nr 82/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-06-29 11:18
Zarządzenie Nr 81/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-06-29 11:11
Zarządzenie Nr 78/2018 w sprawie przyznania nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 2018-06-22 08:33
Zarządzenie Nr 77/2018 w sprawie przyznania stypendiów uczniom Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Moryniu oraz Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka w Moryniu 2018-06-22 08:29
Zarządzenie Nr 76/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-06-22 08:38
Zarządzenie Nr 75/2018 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu 2018-07-06 10:39
Zarzązenie Nr 71/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-06-04 14:39
Zarządzenie Nr 68/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-05-29 11:51
Zarządzenie Nr 67/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-05-29 11:47
Zarządzenie Nr 66/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-05-29 11:54
Zarządzenie Nr 65/2018 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Moryniu 2018-06-22 08:44
Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-05-25 11:44
Zarządzenie Nr 62/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-05-23 09:04
Zarządzenie Nr 61/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-05-22 09:56
Zarządzenie Nr 60/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-05-22 09:57
Zarządzenie Nr 59/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-05-21 14:22
Zarządzenie Nr 57/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-05-17 08:07
Zarządzenie Nr 56/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-05-14 11:02
Zarządzenie Nr 55/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Moryniu 2018-05-10 13:37
Zarządzenie Nr 54/2018w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-05-10 14:51
Zarządzenie Nr 53/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-05-11 09:38
Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2026 2018-05-07 14:53
Zarządzenie Nr 47/2018w sprawie ustalenia ceny do III rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej 2018-04-10 13:28
Zarządzenie Nr 46/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem 2018-04-09 14:31
Zarządzenie Nr 45/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem 2018-04-09 14:34
Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2018-04-06 11:52
Zarządzenie Nr 42/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-03-28 14:12
Zarządzenie Nr 41/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-03-28 14:06
Zarządzenie Nr 40/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-03-28 14:08
Zarządzenie Nr 39/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-03-28 14:03
Zarządzenie Nr 38/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-03-28 14:00
Zarządzenie Nr 37/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-03-28 13:57
Zarządzenie Nr 36/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-03-27 14:40
Zarządzenie Nr 35/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-03-27 14:27
Zarządzenie Nr 34/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-03-27 14:24
Zarządzenie Nr 33/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-03-27 14:20
Zarządzenie Nr 31/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-03-27 10:00
Zarządzenie Nr 29/2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Moryniu 2018-03-13 13:58
Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2018-03-07 14:35
Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wpsieranie realizacji zadań publicznych gminy Moryń w 2018 r. 2018-03-07 14:31
Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdań organizacji pozarządowych 2018-03-07 14:29
Zarządzenie Nr 24/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2018-02-28 12:41
Zarządzenie Nr 23/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie 2018-02-28 13:22
Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2018-02-22 14:16
Zarządzenie Nr 21/2018 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Moryń 2018-02-22 14:14
Zarządzenie Nr 20/2018 w sprawie ustalenia ceny do rokowań i wysokości kaucji zabezpieczającej (dz. nr 907/6 o pow. 0,0688 ha, położonej w obrębie 3 miasta Moryń) 2018-02-21 10:27
Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w dzierżawę (dzierżawa części działki nr 268/1 o powierzchni 40 m2 obręb 3 miasta Moryń) 2018-02-19 16:10
Zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie ustalenia ceny II rokowań i wysokości kaucji zabezpieczejącej (nieruchomość nr 239/7 o pow. 585 m2, obręb 3 miasta Moryń) 2018-02-16 14:03
Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży 2018-02-14 11:02
Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-02-14 10:58
Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem 2018-02-12 10:43
Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie powołania Komisji opiniującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert ogłoszony 12 stycznia 2018 r. na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2018-02-06 12:07
Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży 2018-02-01 12:42
Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości wadium i minimalnego postąpienia 2018-01-31 13:59
Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntów mienia gminnego, dzierżawę alei owocowych, umieszczania reklam, wywiesania plakatów i banetów wyborczych, stawek opłat za wyłapane zwierzęta na terenie gminy Moryń 2018-02-01 12:40
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej 2018-01-23 12:37
Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (piłki nożnej, tenisa, strzelectwa, jeździectwa sportowego, sportów i sztuk walki - karate i samoobrona, sportów wędkarskich), działania na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, sportów wodnych - żeglarstwa w 2018 r. 2018-01-23 12:37
Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie: zasad prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Moryniu Centralnego Rejestru Umów 2018-01-15 10:29
Zarządzenie Nr 1/2018 w sprawie ustalenia i przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w roku budżetowym 2018 2018-02-01 12:37