herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie sposobu i kosztów udostępniania informacji publicznej na wniosek osób fizycznych i prawnych

Zarządzenie Nr 100/2017
Burmistrza Morynia

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie sposobu i kosztów udostępniania informacji publicznej na wniosek osób fizycznych i prawnych.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1764, zm. z 2017 r. poz. 933.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zasadą jest udostępnianie wszystkich informacji publicznych, których jawność nie została wyłączona na podstawie przepisów szczególnych (wówczas należy podać podstawę prawną i zakres wyłączenia),

2. Informacje publiczne udostępniane są m.in.:

a) przez wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,

b) przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznych,

c) w formie komunikatów, ogłoszeń prasowych i obwieszczeń,

d) w formie ustnej i pisemnej (wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej stanowi załącznik do zarządzenia),

e) przez udostępnienie do wglądu protokołów z posiedzeń przedstawicielskich organów gminy,

f) przez udostępnienie treści uchwał organów gminy, zbiorów aktów prawa miejscowego, Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich.

3. Jeżeli realizacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej powoduje konieczność wykonania prawem dozwolonych kopii:

a) opłata za wykonanie 1 odbitki kserograficznej (jednostronnej) formatu A4 wynosi 0,50 zł, za stronę,

b) opłata za wykonanie 1 odbitki kserograficznej (dwustronnej) formatu A4 wynosi 0,90 zł za stronę,

c) opłata za wykonanie 1 odbitki kserograficznej (jednostronnej) formatu A3 wynosi 1,00 zł, za stronę,

d) opłata za wykonanie 1 odbitki kserograficznej (dwustronnej) formatu A3 wynosi 1,70 zł za stronę,

e) opłata za wydruk komputerowy (jednostronny) formatu A4 wynosi 0,50 zł za stronę,

f) opłata za wydruk komputerowy (dwustronny) formatu A4 wynosi 0,90 zł za stronę,

g) opłata za wydruk komputerowy (jednostronny) formatu A3 wynosi 1,00 zł za stronę,

h) opłata za wydruk komputerowy (dwustronny) formatu A4 wynosi 1,70 zł za stronę,

f) opłata za skopiowanie danych na nośniki elektroniczne: skopiowanie danych na płytę CD/DVD (koszt zakupu płyty nośnika) wynosi 1,00 zł za płytę,

4. Jeżeli realizacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej powoduje konieczność przesłania kopii:

a) opłata za przesyłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką pocztową według cennika poczty polskiej S.A,

b) opłata za przesyłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką kurierską według cennika firm świadczących usługi kurierskiej

5. Jeżeli realizacja wniosku o udostępnienie informacji publicznej powoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów np. przekształcenia informacji w formę wskazaną przez wnioskodawcę analogicznych opracowań, przepisywania tekstów, pracy dodatkowej pracowników - opłata za 1 stronę wynosi 5,00 zł.

6. Opłatę wnosi na konto BS Moryń na konto nr 80 9370 1046 0300 0648 2003 0007.

7. Za udostępnienie informacji publicznych oraz potwierdzanie zgodności kopii z oryginałem dokumentów odpowiadają pracownicy stanowisk z których udostępniane są informacje.

§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Morynia Nr 41/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu i kosztów udostępniania informacji publicznej na wniosek osób fizycznych i prawnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 12-01-2018 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Molenda 29-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 12-01-2018 14:21