Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie: zasad prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Moryniu Centralnego Rejestru Umów

Zarządzenie Nr 2/2018
Burmistrza Morynia

z dnia 5 stycznia 2018 r.

w sprawie: zasad prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Moryniu Centralnego Rejestru Umów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W Urzędzie Miejskim w Moryniu tworzy się Centralny Rejestr Umów zwany dalej CRU, prowadzony  przez wyznaczonego pracownika Referatu Organizacyjnego  według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. Pod pojęciem umów rozumie się : umowy i porozumienia.

2. Rejestr, o których mowa w ust. 1 prowadzi się dla każdego roku kalendarzowego oddzielnie. Numerację zapisów rozpoczyna się w każdym roku od nr 1.

3. Podstawą skierowania umowy do podpisania przez Burmistrza jest nadanie jej numeru w Rejestrze Umów.

§ 2. Obowiązek rejestracji umów w Centralnym Rejestrze Umów dotyczy wszystkich umów zawartych w formie pisemnej, z którymi wiążą się skutki finansowe, z wyłączeniem:

1) umów wynikających ze stosunku pracy.

2) umów zawartych w rejestrach:

a) prace zlecone bez składki na ubezpieczenie społeczne,

b) prace zlecone ze składką na ubezpieczenie  społeczne.

3) zakupu towarów i usług o wartości do 3.000 zł brutto.

§ 3. 1. Umowa przedłożona do rejestracji w Centralnym Rejestrze Umów zawiera:

1) numer umowy, na który składa się: symbol komórki organizacyjnej Urzędu,  rok zawarcia umowy i symbol prowadzącego sprawę, (inicjały nazwiska i imienia Kowalski Jan „KJ” przykład: „OR.1.2018.KJ”.

2) na każdej stronie umowy parafę pracownika  przygotowującego umowę.

3) akceptację radcy prawnego poprzez parafowanie umowy przy umowach  z udziałem środków unijnych i umowach powyżej kwoty I progu ustawy o zamówieniach publicznych.

4) kontrasygnatę Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

2. Wyznaczony pracownik Referatu Organizacyjnego wprowadza dane do CRU i potwierdza fakt zarejestrowania umowy w Centralnym Rejestrze Umów  poprzez opatrzenie egzemplarza umowy pozostającego w Urzędzie pieczęcią o treści:

„Zarejestrowano w Centralnym Rejestrze Umów

Urzędu Miejskiego w Moryniu

w dniu ………………………….

pod  nr ……………………….”.

3. Umowy zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Umów przechowywane  są w Referacie Organizacyjnym Urzędu.

§ 4. Centralny Rejestr Umów, określony niniejszym zarządzeniem, będzie przekazywany przez wyznaczonego pracownika Referatu Organizacyjnego  do publikacji w BIP, co najmniej 1 raz na tydzień.

§ 5. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności związanych ze stosowaniem niniejszego zarządzenia należy do obowiązków Sekretarza Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do umów zawieranych od 01 stycznia  2018 r.  

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 15-01-2018 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 05-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 15-01-2018 10:29