herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 99/2017 w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu

Zarządzenie Nr 99/2017
Burmistrza Morynia
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok oraz ustalenia i przekazania podległym jednostkom szczegółowej informacji o zmianach kwot wydatków zawartych w niniejszym zarządzeniu

Na podstawie § 15 ust 1) Uchwały Nr XX/146/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2017 (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 17.01.2017 r. poz. 322), w związku z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077/ zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 poprzez zwiększenia dochodów na zadania własne oraz zwiększenia i zmniejszenia wydatków na zadania własne i zlecone w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie należy przekazać kierownikom podległych jednostek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia
Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 16-01-2018 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kurjata 29-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2018 13:47