herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr VII/38/2003 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia absolutorium z wykonania budżetu gminy Moryń za 2002 rok


Uchwała Nr VII/38/2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Morynia absolutorium z wykonania budżetu gminy Moryń za 2002 rok .

Na podstawie art. 18,ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591,z 2002r., Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz.558.Nr 113,poz. 984,Nr 153,póz.1271 i Nr 214.poz.l806) Rada Miejska w Moryniu ,uchwala, co następuje:

§ l. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok udziela się Burmistrzowi Morynia absolutorium z tytułu wykonania wymienionego budżetu .

S 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 11-06-2004 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2004 12:26