herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 97/2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2016 Burmistrza Morynia z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2017 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

Zarządzenie Nr 97/2017
Burmistrza Morynia
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2016 Burmistrza Morynia z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2017 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.), art. 24 ust. 4 i art. 145 w zw. z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm.) oraz § 45 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1542) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 129/2017 Burmistrza Morynia z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych w roku budżetowym 2017 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu:

  1. zmienia się § 1 ust. 2 i 3 które otrzymują brzmienie:

2. Środki na dotacje przedmiotowe ustalone są w Uchwale Nr XX/146/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2017 – załącznik Nr 12, oraz Uchwałą Nr XXVIII/216/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 i zostały skalkulowane w oparciu o kalkulację kosztów przedłożoną w ramach procedury budżetowej oraz wniosek o zwiększenie dotacji przedmiotowych.

3. Podstawą udzielenia dotacji jest Uchwała Nr XX/148/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2017, zmieniona Uchwałą Nr XXVIII/216/2017 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/148/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2017.”

  1. zmienia się Załącznik nr 1 który otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 129/2016
Burmistrza Morynia
z dnia 30 grudnia 2016 r.

 

HARMONOGRAM

przekazywania dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w roku budżetowym 2017

 

L.p.

Miesiąc

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Utrzymanie czystości powierzchni ulic gminnych

Miejska Służba Drogowa

Utrzymanie cmentarzy komunalnych

Utrzymanie terenów zielonych

Razem

w miesiącu

60016 §2650

60016 §2650

60016 §2650

71035 §2650

90004 §2650

1

2

3

4

5

6

7

8

1

styczeń

7 190 zł

2 498 zł

1 869 zł

8 087 zł

11 663 zł

31 307 zł

2

luty

7 190 zł

2 502 zł

1 871 zł

8 083 zł

11 667 zł

31 313 zł

3

marzec

0 zł

2 502 zł

1 871 zł

8 083 zł

11 667 zł

24 123 zł

4

kwiecień

0 zł

2 502 zł

1 871 zł

8 083 zł

11 667 zł

24 123 zł

5

maj

0 zł

2 502 zł

1 871 zł

8 083 zł

11 667 zł

24 123 zł

6

czerwiec

0 zł

2 502 zł

1 871 zł

8 083 zł

11 667 zł

24 123 zł

7

lipiec

0 zł

2 502 zł

1 871 zł

8 083 zł

11 667 zł

24 123 zł

8

sierpień

0 zł

2 502 zł

1 871 zł

8 083 zł

11 667 zł

24 123 zł

9

wrzesień

0 zł

2 502 zł

1 871 zł

8 083 zł

11 667 zł

24 123 zł

10

październik

0 zł

2 502 zł

1 871 zł

8 083 zł

11 667 zł

24 123 zł

11

listopad

7 190 zł

2 502 zł

1 871 zł

8 083 zł

11 667 zł

31 313 zł

12

grudzień

7 190 zł

2 502 zł

1 871 zł

8 083 zł

11 667 zł

31 313 zł

13

grudzień (zmiany)

605 zł

16 725 zł

0 zł

5 320 zł

4 350 zł

27 000 zł

Razem:

29 365 zł

46 745 zł

22 450 zł

102 320 zł

144 350 zł

318 230 zł

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Burmistrz Morynia
Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-01-2018 07:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2018 07:42