herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 95/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 95/2017
Burmistrza Morynia
z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie art.26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tj. Dz.U. z 2017 r. poz.2342/, zarządzam co następuje:

§ 1. Przeprowadzić spis z natury Urzędu Miejskiego w Moryniu według stanu na dzień 29 grudnia 2017 r. następujących składników majątku:

1) papiery wartościowe, weksle

2) druki ścisłego zarachowania,

3) materiały budowlane,

4) sprzęt obrony cywilnej,

5) paliwo w jednostkach OSP.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej wyznaczam zespół spisowy w następującym składzie osobowym:

1) Anna Kałduńska - Przewodniczący,

2) Łukasz Strzelczyk - Członek,

3) Barbara Nawrolska - Członek,

4) Maciej Molenda - Członek.

§ 3. Osoby powołane na członków ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.

§ 4. Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia wyników inwentaryzacji ustalam na dzień 15-01-2018 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia
Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-01-2018 08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kurjata 27-01-2018
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2018 08:10