herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVIII/221/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Moryń i osób fizycznych 2018-01-18 13:28
Uchwała Nr XXVIII/220/2017 w sprawie w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizaowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2018 2018-01-18 13:26
Uchwała Nr XXVIII/219/2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2026 2018-03-05 11:45
Uchwała Nr XXVIII/218/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2018 2018-01-17 14:11
Uchwała Nr XXVIII/217/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/148/2016 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Moryń na zadania realizaowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu na rok 2017 2018-01-18 13:24
Uchwała Nr XXVIII/216/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2017 2018-01-17 14:11
Uchwała Nr XXVIII/215/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2018-01-18 13:19
Uchwała Nr XXVIII/214/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2018-01-18 13:18
Uchwała Nr XXVIII/213/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 2018-01-18 13:17
Uchwała Nr XXVIII/212/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Moryń 2018-01-18 11:16
Uchwała Nr XXVIII/211/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Moryniu 2018-01-18 13:10