herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr VII/ 40 /2003w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości


UCHWAŁA Nr VII/ .40 ./. 2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 2.9.kw.iet.nia2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „ a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, z 2002r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62, poz. 558 ,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l.Wyraża się zgodę na wynajęcie, na okres powyżej trzech lat lokalu użytkowego, usytuowanego przy ul. Wąskiej 2 w Moryniu o pow. 33,50 m2, znajdującego się na działce nr 92, obręb 3 miasta Moryń, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (przylegającego bezpośrednio do apteki).

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 11-06-2004 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2004 12:49