herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr VII/ 41/ 2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości


Uchwała Nr VII/ 41/ 2003

Rady Miejskiej

z dnia ..29 kwietnia 2003

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220. Nr 62, poz. 558 ,?113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ l. Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Moryń od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa O/T Szczecin niżej wymienione nieruchomości:

1. działka nr 197 o pow. 0,1110 ha

2. działka nr 25/4 o pow. 0,1784 ha

3. działka nr 25/5 o pow. 0,1053 ha

4. działka nr 27 o pow. 0,5327 ha

5. działka nr 30 o pow. 0,1152 ha

6. działka nr 32 o pow. 0,1016 ha

7. działka nr 33 o pow. 0,0964 ha

8. działka nr 45 o pow. 0,2453 ha

9. działka nr 46/3 o pow. 0,2071 ha

10. działka nr 214 o pow. 0,0114 ha

położonych w obrębie Gądno stanowiących teren zieleni parkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Głodny Karol

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 11-06-2004 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2004 12:51