Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projek uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego

Projekt

UCHWAŁA Nr…………….
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia……………..

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ) uchwala się co następuje:

   § 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie gminy Moryń na 2018 rok:

  1. Kąpielisko śródlądowe w Moryniu przy ul. Jeziornej.

   § 2. Sezon kąpielowy ustala się od 22 czerwca 2018 r do 31 sierpnia 2018 r.

   § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia.

   § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Domaradzki


U Z A S A D N I E N I E:

Ustawa - Prawo Wodne, obliguje Radę Miejską do corocznego podjęcia uchwały określającej wykaz tworzonych kąpielisk na terenie gminy i ustalenia sezonu kąpielowego.

Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk ( prowadzonego przez Burmistrza ), corocznie składa organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy.

Zgodnie z zapisem art.37 ust. 12 Prawa wodnego, projekt przedmiotowej uchwały przekazano również do zaopiniowania Wodom Polskim - właścicielowi wód oraz Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Gryfinie.

Otwarcie kąpieliska zaplanowano w okresie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 02-02-2018 08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Koźlik 02-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 13-02-2018 12:37