herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek XXIX Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 15 lutego 2018 r.

Informuje się mieszkańców miasta i gminy Moryń, że w dniu 15 lutego 2018 r. o godz. 900 w Regionalnym Biurze Geoparku przy Placu Wolności 2 w Moryniu, odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Moryniu.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Moryniu odbędzie się w dniu 13 lutego r. o godz.1700 Regionalnym Biurze Geoparku przy Placu Wolności 2 w Moryniu.


PORZĄDEK OBRAD XXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU

W DNIU 15 lutego 2018 r.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady;
  • informacja dotycząca wniosków i interpelacji.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2018 rok,
  • b) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Moryń w latach 2018-2021 przedłożonego przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o. o. w Goleniowie,
  • c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2018,
  • d) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie,
  • e) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018,
  • f) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2026,
  • g) w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moryń na lata 2017-2023”.
  • h) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości ( dz. nr 105/36 obr. Przyjezierze),
  • i) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dz. nr 112/16 obr. Witnica).
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017 r.
 8. Informacja dotycząca skargi Prokuratora na uchwałę nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad XXIX Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Pliki do pobrania:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 07-02-2018 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 07-02-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 12-02-2018 08:47