Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 15/2018
BURMISTRZA MORYNIA
z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jed. tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 1 ze zm.) zarządzam co następuje:

    § 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość stanowiącą własność gminy Moryń :

Działka nr 149/25 o powierzchni - 0,0306 ha, położona jest w obrębie Klępicz i oznaczona w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00035328/5. Ww. działka jest nieruchomością gruntową zabudowaną budynkiem gospodarczym. Gmina Moryń posiada współwłasność do udziału 3333/10000.

Nieruchomość jest zlokalizowana na obrzeżach strefy wiejskiej, najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z zabudową gospodarczą oraz nieruchomości gruntowe rolne. Posiada dostęp do drogi publicznej.

Gmina Moryń aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 149/25 położonej w obrębie Klępicz. Nie została też wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Cena nieruchomości – 2.800,00 zł ( słownie: dwa tysiące osiemset złotych ).

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do 28 marca 2018r.

   §2. Informacja o przeznaczeniu – sprzedaż na własność.

   §3. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń, ogłoszenie w prasie lokalnej , stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Moryniu, infopublikatorze.pl

   §4.Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

   §5. Termin wywieszenia wykazu: od 14 lutego 2018 r. do 28 marca 2018 r.

   §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia
Józef Piątek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 14-02-2018 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Szewczyk 14-02-2018
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2018 11:02