Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VII/ 42/2003 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielin wraz z kana


Uchwała Nr VII/ 42/2003

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 29 kwietnia 2003r

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielin wraz z kanalizacją.

Na podstawie art. 18. ust. 2pkt. 9 lit. "c" i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz. 1806/ Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ l l. Zaciąga się długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dom kwoty 300.000,- zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) na budowę komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielin wraz z siecią kanalizacyjną.

2. Zabezpieczenie spłaty pożyczki określi umowa.

3. Źródłem spłaty pożyczki będą dochody ze sprzedaży mienia.

§ 2 l. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik

Nr l, określający harmonogram spłaty pożyczki.

2. Zobowiązuje się Burmistrza Morynia do zapoznania Radę Miejską w Moryniu z warunkami umowy przed jej podpisaniem.

§ 3 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Załącznik Nr 1

Do Uchwały Nr VII/42/2003

Z dnia 29 kwietnia 2003r

HARMONOGRAM

Spłaty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Szczecinie przy założeniu spłaty w okresie 6-ciu lat i płatności raty do końca września każdego roku

w tys. zł.

Rok

Saldo

Rata

Odsetki

Razem

Do spłaty

Uwagi

2003

300

-

1,02

1,02

300

karencja

2004

300

50

5,75

55,75

250

I rata

2005

250

50

4,75

54,75

200

II rata

2006

200

50

3,75

53,75

150

III rata

2007

150

50

2,75

52,75

100

IV rata

2008

100

10

0,38

10,38

90

V rata

308 umorzenia tj 228,37 x 308-68,52

92,25-68,52-23,73

Razem

X

210

18.40

228,40

X

V rata

2008

90

40

1,50

41,50

50

VI rata

2009

50

50

0,75

50,75

0

Razem

X

90

2,25

92,25

X

Ogółem

X

300

20,65

320,65

X

Do spłaty: 228,40 + 23,73 = 522,13 tys. zł.


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 11-06-2004 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2004 13:40