Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Centralny Rejestr Umów - 2018

Załącznik do Zarządzenia 

Nr 2/2018 Burmistrza Morynia 

z dnia 5 stycznia 2018 r.

Numer umowy

Data zawarcia umowy

Okres obowiązywania umowy

od - do

Podmiot, z którym Gmina Moryń zawarła umowę

Przedmiot umowy

Wartość umowy brutto (PLN)

Or.0051.1.2018JS

23.02.2018 r.

23.02.-27.02.2018 r.

Kazimi Kazimierz Prętki Biur Obsługi Inwestycji Budowlanych Borek 74, 66-446 DESZCZNO

Opracowanie dokumentacji budowlanej na remont wnętrz świetlicy wiejskiej w Nowym Objezierzu.

6.150,00 zł

Or.0051.2.2018JS

7.02.2018 r.

kwiecień/czerwiec.

2018 r.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sports Academy" 71-790 Szczecin

 

Określenie zasad współpracy w zakresie organizacji i finansowania turnieju piłkarskiego "Mini Mundial".

30.000,00 zł

Or.0051.3.2018.JS

8.02.2018 r.

8.02.2018 r. - 20.05.2018 r.

MD Polska Sp. z o. o.

71-043 Szczecin

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pod nazwą "Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na świetlicę wiejską".

21.525,00 zł   

Or.0051.4.2018.JS

19.02.2018 r.

19.02.2018r.-1.03.2018 r.

ARBITER S.A. 53-611 Wrocław

Wykonanie studium wykonalności, formularz wniosku do o dofinansowanie dla projektu pn. "Adaptacja budynku poszkolnego
w Witnicy na świetlicę wiejską".

  6 .150,00 zł  

Or.0051.5.2018.SJ            

02.03.2018 r.

02.03.2018 r.-31.03.2018 r.

"Angras-2" Maciej Śmiśniewicz

Chojna Szczecińska 12

Montaż okien PCV, podokienników zewnętrznych i wewnętrznych, obróbki tynkarskie ościeży.

10.000,00 zł   

Or.0051.6.2018SJ

06.03.2018 r.

6-20.04.2018 r.

MUR-BUD Sylwester Mruk Czachów 74-520 Cedynia

Wykonanie remontu świetlicy przy remizie w Witnicy.

14.883,00 zł

Or.0051.7.2018SJ

06.03.2018 r.

01.10.2018 r.- 30.09.2020 r.

ENMEDIA Spółka z o.o.
ul. Hetmańska 26/3
60-252 Poznań

Wspólne zamówienie publiczne pod nazwą „Moryńska Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej”.

  4.900,00 zł

Or.0051.8.2018SŁ

15.03.2018 r.

15.03.2018  r. – 20.03.2018 r.

Firma DZOSIK Dariusz Josik
ul. Brzozowa 5, 74-500 Chojna

Modernizacja i naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków w Nowym Objezierzu.

  6.217,50 zł

Or.0051.9.2018KM

16.03.2018 r.

1.03.2018  r.-31.12.2018 r.

ZGKiM w Moryniu

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Moryń.

46.400,00 zł

Or.0051.10.2018SŁ

27.03.2018 r.

27.03.2018 r. -6.04.2018 r.

Firma DZOSIK Dariusz Josik

ul. Brzozowa 5, 74-500 Chojna

Modernizacja i naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków w Mirowie i Klępiczu.

11.616,09 zł

Or.0051.11.2018RP

11.04.2018 r.

11.04.2018 r.

Rock Stone Studio Kamienia Roksana Mościcka Dworcowa 16  Moryń

Dostawa kamienia na obelisk upamiętniający 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski

17.000,00 zł

Or.0051.12.2018SŁ

16.04.2018 r.

16.04.2018 r.- 4.05.2018 r.

Firma DZOSIK Dariusz Josik  ul. Brzozowa 5 74-500 Chojna

Modernizacja i naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków w Dolsku.

  5.868,43 zł

Or.0051.13.2018SŁ

17.04.2018 r.

17.04.2018 r.-7.05.2018 r.

ZGKiM w Moryniu

Przebudowa drogi do sklepu Puls
w Moryniu.

  6.985,23 zł

Or.0051.14.2018.SŁ

25.04.2018 r.

25.04.2018 r.- 30.07.2018 r.

Andrzej Trochimiuk  
ul. Pszczelarska 2 Moryń

Wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich do świetlicy w Klępiczu.

  7.500,00 zł

Or.0051.15.2018SŁ

26.04.2018 r.

26.04.2018 r.-
4.05.2018 r.

Kamyk Adrian Kamień
Osiedle Przyszłość 6 Witnica

Rozbiórka budynku szatni sportowej w miejscowości Witnica oraz usunięcia gruzu.

6.000,00 zł

Or.0051.16.2018SŁ

7.05.2018 r.

7.05.2018 r.-21.05.2018 r.

OKMA  Maria Hrynkiewicz Stare Objezierze 12 a

Wykonanie remontu drogi gminnej ulica Zielona w Gądnie.

8.302,50 zł

Or.0051.17.2018SŁ

9.05.2018 r.

9.05.2018 r. -31.05.2018 r.

O2 Group Agencja reklamowa Małgorzata Frąckowiak Bolesława Chrobrego 22        64-100 Leszno

Wykonanie i dostawa długopisów, toreb, worków termicznych.

4.185,50 zł

Or.0051.18.2018SŁ

14.05.2018 r.

14.05.2018 r.- 20.05.2018 r.

Firma Dzosik Dariusz Josik Brzozowa 5 74-500 Chojna

Przeprowadzenie remontu serwerowni w Urzędzie Miejskim w Moryniu.

6.530,91 zł

Or.0051.19.2018SŁ

15.05.2018 r.

15.05.2018 r.-30.06.2018 r.

Firma Dzosik Dariusz Josik Brzozowa 5 74-500 Chojna

Przeprowadzenie remontu klatki schodowej w Urzędzie Miejskim
w Moryniu.

14.000,00 zł

Or.0051.20.2018SŁ

15.05.2018 r.

15.05.2018 r.-15.06.2018 r.

Firma Dzosik Dariusz Josik Brzozowa 5 74-500 Chojna

Przeprowadzenie remontu pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Moryniu.

25.000,00 zł

Or.0051.21.2018SJ

29.05.2018 r.

29.05.2018 r.-10.09.2018 r.

P.H.U.”CONTENER” Michał Stefaniak Tarnów

66-433 Lubiszyn

Budowa obiektu kontenerowego o funkcji szatni i zaplecza socjalno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na stadionie w miejscowości Witnica.

125.000,00 zł

Or.0051.22.2018

05.06.2018 r.

05.06.2018 r.-05.06.2019 r.

Juliusz Korzeń ul. Śliwkowa 29

55-080 Smolec

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości zgodnie z załącznikiem graficznym do umowy.

24.890,00 zł

Or.0051.23.2018

04.06.2018 r.

05.06.2018 r. -28.09.2018 r.

Juliusz Korzeń ul. Śliwkowa 29

55-080 Smolec

Opracowanie analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Moryń oraz aktualności studium i planów miejscowych w obszarze gminy  i miasta Moryń.

15.600,00 zł

Or.0051.24.2018 SŁ

11.06.2018 r.

11.06.2018 r.- 02.07.2018 r.

KOR-MAT Krystian Matoszko Mirowo 4a

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw
w miejscowości Stare Objezierze.

3.936,00 zł

Or.0051.25.2018SŁ

28.06.2018 r.

28.06.2018 r. -30.08.2018 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

Wykonanie prac polegające na wymianie konstrukcji pokrycia dachowego w budynku komunalnym nr 33 w Klępiczu.

14.000,00 zł

Or.0051.26.2018SJ

11.07.2018 r.

11.07.2018 r.-30.10.2018 r.

STARMAX Marek Starczewski ul. Rycerska 3 83-050 Bąkowo

Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Witnica Osiedle Parkowe.

66.374,55 zł

Or.0051.27.2018SJ

11.07.2018 r.

11.07.2018 r.-23.08.2018 r.`

„Angras-2” Maciej Śmiśniewicz ul. Szczecińska 12 Chojna

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych z profili aluminowych do świetlicy wiejskiej w Klępiczu.

 7.500,00 zł

Or.0051.28.2018RP

18.07.2018 r.

20.07.2018 r.-24.08.2018 r.

GOLTMAR Parsęcko 70         78-400 Szczecinek

Produkcja, dostawa i montaż wiaty przystankowej w m. Moryń.

7.859,70 zł

Or.0051.29.2018JS

20.07.2018 r.

20.07.2018 r.-20.08.2018 r.

 

Atrium Grupa Doradcza B. Bończyk 61-813 Poznań

Opracowanie studium wykonalności inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu”.

7.736,70 zł

Or.0051.30.2018JS

20.07.2018 r.

20.07.2018 r. -20.08.2018 r.

 

Atrium Grupa Doradcza
B. Bończyk 61-813 Poznań

Opracowanie studium wykonalności inwestycji pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń”.

7.736,70 zł

Or.0051.31.2018JS

1.08.2018 r.

01.08.2018 r.-20.10.2018 r.

Pracownia Plastyczna Krzysztof Kuchnio ul. Kolejowa 52    66-460 Nowiny Wielkie

Wykonanie, dostawa i montaż
na „Alei Gwiazd Plejstoceanu” dwóch modeli zwierząt (naturalnej wielkości).

65.000,00 zł

Or.0051.32.2018JS

16.08.2018 r.

16.08.2018 r.- 31.08.2018 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

Oczyszczenie piaskownika przy ulicy Polnej w Moryniu.

4.800,00 zł

Or.0051.33.2018SŁ

20.08.2018 r.

20.08.2018 r. -20.09.2018 r.

Projekty Budowy Dróg Organizacji Ruchu i Nadzoru Bożena Cichoń ul. Akacjowa 3e/5, 72-300 Gryfice

Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w Moryniu(działki nr 233/2 i 232/3 obręb 3 miasta Moryń.”

8.610,00 zł

Or.0051.34.2018KB

28.08.2018 r.

28.08.2018 r. -12.09.2018 r.

„Bandex” Zakład Introligatorski Marta Kalbukowska ul. Kręta 10b/9 72-320 Trzebiatów

Renowacja ksiąg  stanu cywilnego        z lat 1945-2008.

10.000,00 zł

Or.0051.35.2018

28.08.2018 r.

03.09.2018 r.-30.09.2018 r.

Przewozy Autokarowe Grzegorz Barylski Witnica

ul. Moryńska 8/1

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Moryń, realizowane w oparciu o komunikację regularną-bilety.

22.222,23 zł

Or.0051.36.2018.RP

20.08.2018 r.

20.08.2018 r.-25.09.2018 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

Przebudowa chodnika w ulicy Wiśniowej w Moryniu.

44.478,63 zł

Or.0051.37.2018RP

20.08.2018 r.

20.08.2018 r. -31.07.2019 r.

Juliusz Korzeń 

ul. Śliwkowa 29

55-080 Smolec

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości dla terenu działki nr 184/44 obręb Bielin.

12.430,00 zł

Or.0051.38.2018RP

17.09.2018 r.

17.09.2018 r. -25.09.2018 r.

Rock Stone Studio Kamienia 

ul. Dworcowa 16 Moryń

Wykonanie obelisku- pomnika upamiętniającego 100 lecie Odzyskania Niepodległości Polski .

9.000,00 zł

Or.0051.39.2018RP

20.09.2018 r.

20.09.2018 r.-19.09.2019 r.

„AKWADRAT” Spółka z o.o. Grzegorz Gąsiorek

ul. Mieszka I 57/5,

66-400 Gorzów

Wykonanie czynności polegających na przygotowaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz projektów lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 332,10 zł za każdy projekt decyzji

Or.0051.40.2018SJ

03.10.2018 r.

03.10.2018 r. -30.12.2018 r.

CROQUET Spółka z o.o. Szczodre 55-095 Mirków

Dostawa montaż elementów wyposażenia siłowni plenerowej w Klępiczu.

3.899,10 zł

Or.0051.41.2018SJ

03.10.2018 r

03.10.2018 r.-30.12.2018 r.

CROQUET Spółka z o.o. Szczodre 55-095 Mirków

Dostawa montaż elementów wyposażenia siłowni plenerowej        w Starym Objezierzu.

3.899,10 zł

Or.0051.42.2018SJ

03.10.2018 r

03.10.2018 r. -30.12.2018 r.

CROQUET Spółka z o.o. Szczodre 55-095 Mirków

Dostawa montaż elementów wyposażenia siłowni plenerowej w Bielinie.

24.978,52 zł

Or.0051.43.2018SJ

28.08.2018 r.

28.08.2018 r. -05.10.2018 r.

Paramedic Group Michał Błasiak ul. Granitowa 15,

87-148 Różankowo

Dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa- Fundusz Sprawiedliwości.

4.320,00 zł

Or.0051.44.2018SJ

28.08.2018 r.

28.08.2018 r.

-05.10.2018 r.

ARPAPOL Spółka z o.o. 

ul. Karmelkowa 29

52-437 Wrocław

Dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa- Fundusz Sprawiedliwości.

5.540,00 zł

Or.0051.45.2018SJ

28.08.2018 r.

28.08.2018 r.-05.10.2018 r.

FUH BA SYSTEM 

ul. Leszczynowa 10 F

80-175 Gdańsk

Dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa- Fundusz Sprawiedliwości.

34.687,00 zł

Or.0051.46.2018DA

01.10.2018 r.

01.10.2018 r. -30.06.2021 r.

Przewozy Autokarowe Grzegorz Barylski Witnica

ul. Moryńska 8/1

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Moryń, realizowanie w oparciu o komunikację regularna, na podstawie biletów miesięcznych.

696.000,00 zł

Or.0051.47.2018ŁS

08.10.2018 r.

08.10.2018r.-30.11.2018 r.

„DANKOM” Daniel Błażkiewicz Lisie Pole 52

Dostawa 160 mb krawężników            i 160 mb obrzeży.

6.550,00 zł

Or.0051.48.2018JS

12.10.2018 r.

12.10.2018r.-25.10.2018 r.

PATMAR Wojciech Marciniak Swojska 35/10,

70-781 Szczecin

Dostawa, montaż ławek na stelażu metalowym(16 mb) oraz listwy wieszakowej(15mb)w szatni piłkarskiej w Witnicy.

6.199,20 zł

Or.0051.49.2018SŁ

12.10.2018 r.

12.10.2018r.-31.10.2018 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu

Wykonanie modernizacji chodnika przy ulicy Chopina w Moryniu.

44.534,99 zł

Or.0051.50.2018JS

05.11.2018 r.

9.11.2018 r.- 15.01.2019 r.

ENEA Oświetlenie spółka z o.o. ul. Ku Słońcu 34

71-050 Szczecin

Wynajem elementów świetlnych.

 2.880,00 zł plus podatek VAT

Or.0051.51.2018SŁ

08.10.2018 r.

08.10.2018r.-22.10.2018 r.

LM DESIGN

Leszek Włodkowski-Moszej Mickiewicza 48/3 Dębno

Wykonanie projektu oraz wydruku Biuletynu Podsumowującego Kadencję 2015-2018 w ilości jednego tysiąca egz.

4.800,00 zł

Or.0051.52.2018JS

16.11.2018 r.

16.11.2018r.- 31.01.2019 r.

LM DESIGN

Leszek Włodkowski-Moszej Mickiewicza 48/3 Dębno

Zaprojektowanie, wykonanie materiałów  promocyjnych: Gra Memory, mapa turystyczna.

12.980,00 zł

Or.0051.53.2018JS

15.11.2018 r.

15.11.2018r.-20.11.2018 r.

S.M.PPUH ADEK Michał Mróz Poniatowskiego 18

74-505 Mieszkowice

Dostawa mebli do świetlicy OSP        w Witnicy.

5.544,00 zł

Or.0051.54.2018

23.11.2018 r.

01.01.2019 r.- 31.12.2019 r.

Zakład systemów informatycznych SIGID

Hanny Januszewskiej 1

Poznań

Przedłużenie gwarancji  program SIGID.

3.966,75 zł

Or.0051.55.2018

30.11.2018 r.

03.12.2018 r.

Firma Doradcza „ Smart” Jacek Kłonowski 

Duńska 65/7 

Szczecin 

Przygotowanie w formie elektronicznej Wniosku Aplikacyjnego w ramach naboru nr RPZP.08.01.00-IP.02.32-K39/19  

 3.690,00 zł

Or.0051.56.2018

05.12.2018 r.

31.12.2018 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wąska 2a  74-503 Moryń

Zlecenie montażu czterech lamp oświetleniowych przy ul. Piaskowej  w Moryniu.

 7.000,00zł

Or.0051.57.2018

05.12.2018 r.

31.12.2018 r.

MT LED, Grabowa 9/U2

70-761 Szczecin

Zlecenie dostawy: naświetlacza, oprawy ulicznej zewnętrznej, oprawy zewnętrznej, oprawy publicznej 

 5.104,50 zł

Or.0057.58.2018

06.12.2018 r.

06.12.2018r.- 30.12.2018 r.

Gmina Mieszkowice

Chopina 1

74-505  Mieszkowice

Pomoc finansowa- usunięcie skutków pożaru budynków wielolokalowych

10.000,00 zł

Or.0051.59.2018

06.12.2018 r.

06.12.2018r.-27.12.2018 r.

ARBITER S.A 

Strzegomska 3b/3c

53-611Wrocław

Wykonanie Studium wykonalności, Formularz wniosku o dofinansowanie dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach w Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społecznych i obszarów miejskich i wiejskich.

 4.182,00 zł

Or.0051.60.2018

06.12.2018 r.

06.12.2018r.-17.12.2018 r.

ARBITER S.A

Strzegomska 3b/3c  53-611Wrocław

Wykonanie Studium wykonalności, Formularz wniosku o dofinansowanie dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach w Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społecznych i obszarów .

 4.182,00 zł

Or.0051.61.2018

06.12.2018 r.

06.12.2018r.-10.12.2018 r.

ARBITER S.A.

Strzegomska 3b/3c 

53-611 Wrocław

Wykonanie Studium wykonalności, Formularz wniosku o dofinansowanie dla projektu ubiegającego się           o dofinansowanie w ramach w Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społecznych i obszarów miejskich i wiejskich.

4.182,00 zł

Or.0051.62.2018

13.12.2018 r.

13.12.2018r.- 28.12.2018 r.

LM DESIGN

Leszek Włodkowski-Moszej Mickiewicza 48/3 Dębno

Wykonanie kalendarza na 2019 r.

4.993,80 zł

Or.0051.63.2018

18.12.2018 r.

18.12.2018r.-28.12.2018 r.

Szpejna Sławomir

Szeroka 10A,74-503 Moryń

Wykonanie konstrukcji zadaszenia- pokrycie blachą sceny na działce 109 Przyjezierze.

 4.070,00 zł

Or.0051.64.2018

18.12.2018 r.

28.12.2018 r.

„Dankom” Daniel Błażkiewicz 74-506 Lisie Pole 52 

Poprawa chodników i drogi wewnętrznej Bielin (działka184/40)

 5.000,00 zł

Or.0051.65.2018

21.12.2018 r.

21.12.2018 r.

„Dankom” Daniel Błażkiewicz 74-506 Lisie Pole 52 

Dostawa materiałów na wykonanie szatni.

 5.000,00 zł

Or.0051.66.2018

21.12.2018 r.

21.12.2018 r.

„Dankom” Daniel Błażkiewicz 74-506 Lisie Pole 52 

Przygotowanie terenu pod budowę budynku socjalnego przy boisku piłkarskim w Klępiczu.

 5.000,00 zł

Or.0051.67.2018

27.12.2018 r.

01.01.2019r. 31.12.2020 r.

Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa „ALFA” Kukułeczki 56 71-698 Szczecin

Udostepnienie panelu administracyjnego wraz z mechanizmami umożliwiającym bieżące wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej.  

 3.247,00 zł

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 01-03-2018 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 01-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 26-03-2019 11:32