herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Centrany Rejestr Umów - 2018

Nr Umowy Data zawarcia umowy Okres Obowiązywania umowy - od - do Podmiot, z którym Gmina Moryń zawarła umowę Przedmiot umowy Wartość umory brutto (PLN)
Or.0051.1.2018.JS 23.02.2018 r.

23.02.2018 r.

-

27.02.2018 r.

Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych Kazimierz Prędki Opracowanie dokumentacji budowlanej na remont wnętrz świetlicy Wiejskiej w Nowym Objezierzu 6 150,00 zł
Or.0051.2.2018.JS 7.02.2018 r.

kwiecień/czerwiec.

2018 r.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Sport Academy" Określenie zasad współpracy w zakresie organizacji i finansowania turnieju piłkarskiego "Mini Mundial" 30 000,00 zł
Or.0051.3.2018.JS 8.02.2018 r.

8.02.2018 r.

-

20.05.2018 r.

MD Polska

Sp. z o. o.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pod nazwą "Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na świetlicę wiejską" 21 525,00 zł
Or.0051.4.2018.JS 19.02.2018 r.

19.02.2018 r.

-

1.03.2018 r.

ARBITER S.A. Wykonanie studium wykonalności, formularz wniosku do o dofinansowanie dla projektu pn. "Adaptacja budynku poszkolnego w Witnicy na świetlicę wiejską" 6 150,00 zł
Or.0051.5.2018.SŁ 02.03.2018 r.

02.03.2018 r.

-

31.03.2018 r.

"Angras-2" Maciej Śmiśniewicz Montaż okien PCV, podokienników zewnętrznych i wewnętrznych, obróbki tynkarskie ościeży 10 000,00 zł
Or.0051.6.2018SJ 06.03.2018 r. 6-20.04.2018 r. MUR-BUD Sylwester Mruk Czachów Wykonanie remontu świetlicy przy remizie w Witnicy. 14.883,00 zł
Or.0051.7.2018SJ 06.03.2018 r. 01.10.2018 r.- 30.09.2020 r. ENMEDIA Spółka z o.o.
ul. Hetmańska 26/3
60-252 Poznań
Wspólne zamówienie publiczne pod nazwą „Moryńska Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej”. 4.900,00 zł
Or.0051.8.2018SŁ 15.03.2018 r. 15.03.2018 r. - 20.03.2018 r. Firma DZOSIK Dariusz Josik
ul. Brzozowa 5 74-500 Chojna
Modernizacja i naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków w Nowym Objezierzu. 6.217,50 zł
Or.0051.9.2018KM 16.03.2018 r. 1.03.2018 r.-31.12.2018 r. ZGKiM w Moryniu Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Moryń. 46.400,00 zł
Or.0051.10.2018SŁ 27.03.2018 r. 27.03.2018 r. -6.04.2018 r.

Firma DZOSIK Dariusz Josik ul. Brzozowa 5 74-500 Chojna

Modernizacja i naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków w Mirowie i Klępiczu. 11.616,09 zł
Or.0051.11.2018RP 11.04.2018 r. 11.04.2018 r.

Rock Stone Studio Kamienia Roksana Mościcka Dworcowa 16 Moryń

Dostawa kamienia na obelisk upamiętniający 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski 17.000,00 zł
Or.0051.12.2018SŁ 16.04.2018 r. 16.04.2018 r.- 4.05.2018 r.

Firma DZOSIK Dariusz Josik ul. Brzozowa 5 74-500 Chojna

Modernizacja i naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków w Dolsku. 5.868,43 zł
Or.0051.13.2018SŁ 17.04.2018 r. 17.04.2018 r.-7.05.2018 r. ZGKiM w Moryniu Przebudowa drogi do sklepu Puls
w Moryniu.
6.985,23 zł
Or.0051.14.2018.SŁ 25.04.2018 r. 25.04.2018 r.- 30.07.2018 r. Andrzej Trochimiuk  
ul. Pszczelarska 2 Moryń
Wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich do świetlicy w Klępiczu. 7.500,00 zł
Or.0051.15.2018SŁ 26.04.2018 r. 26.04.2018 r.- 4.05.2018 r. Kamyk Adrian Kamień
Osiedle Przyszłość 6 Witnica
Rozbiórka budynku szatni sportowej w miejscowości Witnica oraz usunięcia gruzu. 6.000,00 zł

Or.0051.16.2018SŁ

7.05.2018 r. 7.05.2018 r.- 21.05.2018 r. OKMA Maria Hrynkiewicz Stare Objezierze 12 a Wykonanie remontu drogi gminnej ulica Zielona w Gądnie. 8.302,50 zł
Or.0051.17.2018SŁ 9.05.2018 r. 9.05.2018 r.- 31.05.2018 r. O2 Group Agencja reklamowa Małgorzata Frąckowiak Bolesława Chrobrego 22, 64-100 Leszno Wykonanie i dostawa długopisów, toreb, worków termicznych. 4.185,50 zł
Or.0051.18.2018SŁ 14.05.2018 r. 14.05.2018 r.- 20.05.2018 r. Firma Dzosik Dariusz Josik Brzozowa 5, 74-500 Chojna Przeprowadzenie remontu serwerowni w Urzędzie Miejskim
w Moryniu.
6.530,91 zł
Or.0051.19.2018SŁ 15.05.2018 r. 15.05.2018 r.-30.06.2018 r. Firma Dzosik Dariusz Josik Brzozowa 5 74-500 Chojna Przeprowadzenie remontu klatki schodowej w Urzędzie Miejskim
w Moryniu.
14.000,00 zł
Or.0051.20.2018SŁ 15.05.2018 r. 15.05.2018 r.-15.06.2018 r. Firma Dzosik Dariusz Josik Brzozowa 5 74-500 Chojna Przeprowadzenie remontu pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Moryniu. 25.000,00 zł
Or.0051.21.2018SJ 29.05.2018 r. 29.05.2018 r.-10.09.2018 r. P.H.U.”CONTENER” Michał Stefaniak Tarnów  66-433 Lubiszyn Budowa obiektu kontenerowego o funkcji szatni i zaplecza socjalno-magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na stadionie w miejscowości Witnica. 125.000,00 zł
Or.0051.22.2018 05.06.2018 r.  

Juliusz Korzeń ul. Śliwkowa 29

55-080 Smolec
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości zgodnie z załącznikiem graficznym do umowy.

24.890,00 zł

Or.0051.23.2018 04.06.2018 r.  

Juliusz Korzeń ul. Śliwkowa 29

55-080 Smolec

Opracowanie analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Moryń oraz aktualności studium i planów miejscowych w obszarze gminy  i miasta Moryń.
15.600,00 zł
Or.0051.24.2018 SŁ 11.06.2018 r. 11.06.2018 r.- 02.07.2018 r. KOR-MAT Krystian Matoszko Mirowo 4a Wykonanie ogrodzenia placu zabaw
w miejscowości Stare Objezierze.
3.936,00 zł
Or.0051.25.2018SŁ 28.06.2018 r. 28.06.2018 r.-30.08.2018 r. ZGKiM w Moryniu Wykonanie prac polegające na wymianie konstrukcji pokrycia dachowego w budynku komunalnym nr 33 w Klępiczu. 14.000,00 zł
Or.0051.26.2018SJ 11.07.2018 r.        
Or.0051.27.2018SJ 11.07.2018 r. 11.07.2018 r.-23.08.2018 r.` „Angras-2” Maciej Śmiśniewicz ul. Szczecińska 12 Chojna Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych z profili aluminowych do świetlicy wiejskiej w Klępiczu. 7.500,00 zł
Or.0051.28.2018RP 18.07.2018 r. 20.07.2018 r.-24.08.2018 r. GOLTMAR Parsęcko 70 78-400 Szczecinek Produkcja, dostawa i montaż wiaty przystankowej w m. Moryń. 7.859,70 zł
Or.0051.29.2018JS 20.07.2018 r

20.07.2018 r.-20.08.2018 r.

Atrium Grupa Doradcza
B. Bończyk 61-813 Poznań
Opracowanie studium wykonalności inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Moryniu”. 7.736,70 zł
 Or.0051.30.2018JS 20.07.2018 r.

20.07.2018 r.-20.08.2018 r.

Atrium Grupa Doradcza
B. Bończyk 61-813 Poznań
Opracowanie studium wykonalności inwestycji pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Aglomeracji Moryń”. 7.736,70 zł
Or.0051.31.2018JS 1.08.2018 r. 1.08.2018 r. Pracownia Plastyczna Krzysztof Kuchnio ul. Kolejowa 52, 66-460 Nowiny Wielkie Wykonanie, dostawa i montaż
na „Alei Gwiazd Plejstoceanu” dwóch modeli zwierząt (naturalnej wielkości).
65.000,00 zł
Or.0051.32.2018JS 16.08.2018 r. 16.08.2018 r.- 31.08.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Oczyszczenie piaskownika przy ulicy Polnej w Moryniu. 4.800,00 zł
Or.0051.33.2018SŁ 20.08.2018 r. 20.08.2018 r.-20.09.2018 r. Projekty Budowy Dróg Organizacji Ruchu i Nadzoru Bożena Cichoń ul. Akacjowa 3e/5, 72-300 Gryfice Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w Moryniu(działki nr 233/2 i 232/3 obręb 3 miasta Moryń.” 8.610,00 zł
Or.0051.34.2018KB 28.08.2018 r. 28.08.2018 r.-12.09.2018 r „Bandex” Zakład Introligatorski Marta Kalbukowska ul. Kręta 10b/9 72-320 Trzebiatów Renowacja ksiąg  stanu cywilnego z lat 1945-2008. 10.000,00 zł
           
Or.0051.36.2018.RP 20.08.2018 r. 20.08.2018 r.-25.09.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Przebudowa chodnika w ulicy Wiśniowej w Moryniu. 44.478,63 zł
Or.0051.37.2018RP 20.08.2018 r. 20.08.2018 r.-31.07.2019 r. Juliusz Korzeń ul. Śliwkowa 29, 55-080 Smolec Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości dla terenu działki nr 184/44 obręb Bielin. 12.430,00 zł
Or.0051.38.2018RP 17.09.2018 r. 17.09.2018 r.-25.09.2018 r. Rock Stone Studio Kamienia  ul. Dworcowa 16 Moryń Wykonanie obelisku- pomnika upamiętniającego 100 lecie Odzyskania Niepodległości Polski . 9.000,00 zł
Or.0051.39.2018RP 20.09.2018 r. 20.09.2018 r.-19.09.2019 r. „AKWADRAT” Spółka z o.o. Grzegorz Gąsiorek ul. Mieszka I 57/5, 66-400 Gorzów Wykonanie czynności polegających na przygotowaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz projektów lokalizacji inwestycji celu publicznego.  332,10 zł za każdy projekt decyzji
Or.0051.40.2018SJ 03.10.2018 r. 03.10.2018 r.-30.12.2018 r. CROQUET Spółka z o.o. Szczodre 55-095 Mirków Dostawa montaż elementów wyposażenia siłowni plenerowej w Klępiczu. 3.899,10 zł
Or.0051.41.2018SJ 03.10.2018 r 03.10.2018 r.-30.12.2018 r. CROQUET Spółka z o.o. Szczodre 55-095 Mirków Dostawa montaż elementów wyposażenia siłowni plenerowej w Starym Objezierzu. 3.899,10 zł
Or.0051.42.2018SJ 03.10.2018 r 03.10.2018 r.-30.12.2018 r. CROQUET Spółka z o.o. Szczodre 55-095 Mirków Dostawa montaż elementów wyposażenia siłowni plenerowej w Bielinie. 24.978,52 zł
Or.0051.43.2018SJ 28.08.2018 r. 28.08.2018 r.-05.10.2018 r Paramedic Group Michał Błasiak ul. Granitowa 15,      87-148 Różankowo Dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa- Fundusz Sprawiedliwości. 4.320,00 zł
Or.0051.44.2018SJ 28.08.2018 r. 28.08.2018 r.-05.10.2018 r. ARPAPOL Spółka z o.o. ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław Dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa- Fundusz Sprawiedliwości. 5.540,00 zł
Or.0051.45.2018SJ 28.08.2018 r. 28.08.2018 r.-05.10.2018 r. FUH BA SYSTEM ul. Leszczynowa 10 F          80-175 Gdańsk Dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa- Fundusz Sprawiedliwości. 34.687,00 zł
           
Or.0051.47.2018ŁS 08.10.2018 r. 08.10.2018r.-30.11.2018 r. „DANKOM” Daniel Błażkiewicz Lisie Pole 52 Dostawa 160 mb krawężników  i 160 mb obrzeży. 6.550,00 zł
Or.0051.48.2018JS 12.10.2018 r. 12.10.2018r.-25.10.2018 r. PATMAR Wojciech Marciniak Swojska 35/10, 70-781 Szczecin Dostawa, montaż ławek na stelażu metalowym(16 mb) oraz listwy wieszakowej(15mb)w szatni piłkarskiej w Witnicy. 6.199,20 zł
Or.0051.49.2018SŁ 12.10.2018 r. 12.10.2018r.-31.10.2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu Wykonanie modernizacji chodnika przy ulicy Chopina w Moryniu. 44.534,99 zł
           
Or.0051.51.2018SŁ 08.10.2018 r. 08.10.2018r.-22.10.2018 r. LM DESIGN - Leszek Włodkowski-Moszej Mickiewicza 48/3 Dębno Wykonanie projektu oraz wydruku Biuletynu Podsumowującego Kadencję 2015-2018 w ilości jednego tysiąca egz. 4.800,00 zł

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 01-03-2018 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 01-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 13-11-2018 14:19