Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

[aktualizacjia] w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego.

Projekt

UCHWAŁA Nr…………….
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia……………..

w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ) uchwala się co następuje:

§1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie gminy Moryń na 2018 rok:

„Kąpielisko śródlądowe w Moryniu”, przy ul. Jeziornej.

Lokalizacja – współrzędne geograficzne granic kąpieliska:

Od strony lądu: N 52,862880875º E 014,400555911º
  N 52,863797756º E 014,399916208º
Od strony brzegu: N 52,862339242º E 014,399014469º
  N 52,863256114º E 014,398374739º
Od strony wody: N 52,862942586º E 014,397900597º
  N 52,862496942º E 014,398336825º

§2. Sezon kąpielowy ustala się od 22 czerwca 2018 r do 31 sierpnia 2018 r.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Morynia.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Domaradzki

 

U Z A S A D N I E N I E:

Ustawa - Prawo Wodne, obliguje Radę Miejską do corocznego podjęcia uchwały określającej wykaz tworzonych kąpielisk na terenie gminy i ustalenia sezonu kąpielowego.

Wniosek o ujęcie w wykazie kąpielisk ( prowadzonego przez Burmistrza), corocznie składa organizator kąpieliska w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy. Wniosek taki został złożony 29 grudnia 2017r. Wniosek obejmuje od wielu lat istniejące kąpielisko śródlądowe przy ul. Jeziornej (bn.) w Moryniu. (dołączony załącznik graficzny).

Zgodnie z zapisem art.37 ust. 10 Prawa wodnego, projekt przedmiotowej uchwały podano do publicznej wiadomości umieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu .

Wymagana jest również opinia Wód Polskich - właściciela wód oraz Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie.

Otwarcie kąpieliska zaplanowano w okresie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 02-03-2018 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Koźlik 02-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 02-03-2018 10:26