herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Obewieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: "budowie pomnika w formie obelisku upamiętniającego 100 - lecie Odzyskania Niepodległości Polski na terenie działki nr 90 obr. 3 miasta Moryń"

Moryń, dnia 6 marca 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MORYNIA

Działając zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam

 o wszczętym postępowaniu administracyjnym na wniosek Gminy Moryń w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „ „budowie pomnika w formie obelisku upamiętniającego 100 – lecie Odzyskania Niepodległości Polski na terenie działki nr 90 obr. 3 miasta Moryń”

W związku z powyższym osobiście lub przez swoich upoważnionych pełnomocników, strony mają prawo na każdym etapie zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi do postępowania w ww. sprawie w Referacie Inwestycji, Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Moryniu , ul. Plac Wolności 1 , 74-503 Moryń, pok. nr 1.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Możliwość przeglądania akt i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony postępowania i nie jest obowiązkowe.

 

Burmistrz Morynia

Józef Piątek

sprawę prowadzi: Regina Prus

tel. 914667959

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 07-03-2018 07:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Prus 06-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 07-03-2018 07:34