herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Porządek XXXI Sesji Rady Miejskiej w Moryniu w dniu 28 marca 2018 r.

 

Informuje się mieszkańców miasta i gminy Moryń, że w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 900 w Regionalnym Biurze Geoparku przy Placu Wolności 2 w Moryniu, odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Moryniu.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Moryniu odbędzie się w dniu 26 marca 2018 r. o godz.1700 Regionalnym Biurze Geoparku przy Placu Wolności 2 w Moryniu.


 

PORZĄDEK OBRAD XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU

 

W DNIU 28 marca 2018 r.

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Burmistrza z prac w okresie między sesjami:
  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady;
  • informacja dotycząca wniosków i interpelacji.
 5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( dz.290, 291 obr. Przyjezierze II),
  • b) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń w 2018 roku”,
  • c) w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Moryń na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpieliskowego,
  • d) w sprawie udzielenia dotacji w roku 2018 na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – kościół filialny pw. Św. Józefa w Bielinie,
  • e) w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Moryń na lata 2018-2026,
  • f) w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2018,
  • g) w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
  • h) w sprawie podziału Gminy Moryń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  • i) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych,
  • j) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie rocznych porozumień z Gminą Miasto Szczecin w przedmiocie realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem alkoholowym.
 7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń za 2017 rok
 8. Informacja za rok 2017z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
 9. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu za 2017 rok.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad XXXI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Pliki do pobrania:

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 20-03-2018 09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piątek 20-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 20-03-2018 09:47